Kolo roku

Imbolc

Hromnice, Den sv. Brigidy, Brigantia, Lupercalia, Wives’ Fiest Day, Groundhog Day, Svátek Nut, Gwyl Fair y Canhwyllau, Disablot, Očarování pluhu. To všechno jsou svátky spojené s počátkem února, kterými začíná kolo roku. Ohlašují dobu, kdy už je zima pomalu na ústupu a pozvolna nastává zemědělské jaro. Přibývá slunečního svitu, a přestože na skutečné jaro si ještě budeme muset počkat, náznaky teplejších dnů už často můžeme cítit ve vzduchu.

1. února začíná Imbolc, svátek ohně, který tvoří střed mezi Yule a jarní rovnodenností. Slavnosti byly často lokální a nebylo přiřazeno žádné pevné datum.

V různých krajinách probíhají lokální oslavy, jejichž smyslem je vytyčit bod obratu a střed zimy. Ve Finsku například mají za střed zimy 25. leden, a platí pravidla, že je všeho půl. Jak zimy, tak i sněhu.

 V antickém Římě probíhaly luperkálie, které začínaly již v polovině ledna, a trvaly do února. Kněží boha Luperca (od lupus, vlk), ochránce stád, se oblékali do vlčích kožešin a koženými důtkami šlehali kolemjdoucí, zejména ženy, aby jim usnadnili porod. Dále probíhaly očistné průvody, spolu se zapálenými svícemi. Cca od poloviny pátého století, s příchodem křesťanství, už zůstaly jenom ty svíce.

Imbolc je označován jako svátek světel nebo jako svátek jehňat a pojí se k živlu ohně. Je považován za svátek očisty, světla, plodnosti a nových počátků. Imbolc nejčastěji slavíme na první únorový den, případně v polovině mezi zimním slunovratem a jarní rovnodenností, tedy kolem 6. a 7. února. Ve starém Irsku se Imbolc slavil jako svátek Svaté Brigity

Původní pohanská bohyně Brigit (Brigid, Bridget, Brídhe) vládla Slunci a ohni, je i bohyní básnictví, věštění, léčení a kovářství a starala se o nově narozené. Postava Brigit je bohyně tří podob. V zimě vystupovala v podobě stařeny jako obávaná bohyně spojovaná se smrtí i se znovuzrozením, ale začátkem února se mění a přichází v panenské podobě vyjadřující příchod jara. Brigit bývá zobrazována v bílých šatech, aby tak byla podtržena její nevinnost (od Brigit se odvozuje i anglický termín pro nevěstu bride a také bílé svatební šaty). 

Křesťanská tradice tento svátek převzala v podobě Hromnic, svátku svící a ochrany před bouří, bleskem a ohněm. Křesťané přejali i bohyni Brigit a změnili ji ve svatou Brigitu, čímž zachovali uctívání a mohli sladit s oficiální věroukou. Proto křesťanská svatá Brigita je často znázorňována jako pastýřka s jehňátky. Hromnice jsou spojovány s ochranou před ohněm, bouří a bleskem, jak napovídá jejich název. Nejznámějším příkladem této víry je svěcení svící, takzvaných hromniček, prováděné v tento den, které se pak během bouře dávaly do oken a měly tak ochránit domácnost před bleskem a požárem.

Podle jazykovědců se svátek původně nazýval La’áOimelc ve spojitosti s laktací ovcí. Termín “Imbolc” (také nazývaný “Imbolg”) tedy pochází ze slova “oimelc”, což znamená “ovčí mléko” nebo “v břiše”. Odkazuje na období, kdy jsou ovce březí nebo kojící. Ovce hrály důležitou roli, dávaly člověku potravu i materiál pro oblékání. Narození jehňat se stalo znamením nového života uprostřed smrtících zimních mrazů a i velkou příležitostí k oslavě.

Ve vesnicích se uhášely ohně a mladé dívky chodily s pochodněmi a znovu zapalovaly domácí krby. Před vchodem se zapalovaly malé ohníčky. Věřilo se, že mají moc ochránit dům před krupobitím nebo úderem blesku. Zvyk ochranných ohňů se zachoval jako zapalování svíček.

V tomto období také bývalo zvykem vyorat první jarní brázdu, pokud počasí dovolilo. Orba proběhla slavnostním způsobem s ozdobenými pluhy pokřtěnými pálenkou, za doprovodu mladých dívek. Do brázd byly bohům obětovány kousky chleba a sýra. Imbolc je oblíbeným obdobím, kdy se pořádají iniciační rituály, a to díky spojení s očistou a novými počátky.

Období, ve kterém se setkává zima s létem představuje mezisvět, mezičas. Magie, prováděná v tyto dny, měla spojitost s agrárními úkony, prosperitou, plodností a ochranou.
 
Někteří pohané také na Hromnice slaví svátek Hromovládce.
 

Symboly Imbolcu

Symboly Imbolcu zahrnují kukuřici a pšenici, sluneční kola nebo ozdobené pluhy na oslavu začátku zemědělského roku. Brigitiny kříže, vázané ze slámy nebo větviček, se pro ochranu zavěšovaly na domovní dveře, v současné době pak zdobí nejen dveře, ale také oltáře mnohých pohanů. Tento asymetrický kříž se vyrábí v předvečer svátku a staví se v domě, aby byl chráněn před ohněm a bouří. Kříž je opatřen magickým znakem, jímž je pětiramenný prut, znázorňující vztyčenou ruku s roztaženými prsty.

Dalším důležitým symbolem svátku Imbolc je oheň, který je spojen s aspekty jako je očista, ochrana a oslava vracejícího se slunce. Tradičně se zapalovaly ohniště a v každé místnosti byly umístěny svíčky k uctění návratu slunce. I ty si můžeš vyrobit svíčku hromničku, která bude chránit váš domov.
 
Koště, umístěné před vchodové dveře, symbolizovalo zametání starého a uvítání nového (v moderních časech se nám tato tradice zachovala v podobě jarního úklidu).
 
 
 
Pranostiky
 

S Hromnicemi se pojí zajímavé pranostiky. Nigel Pennick uvádí:

 • Jestliže Hromnice jsou jasné a čisté, potrvá zima jistě.
 • Když na Hromnice ze střech teče, zima se dlouho nepovleče.
 • Svítí-li slunce na Hromnice, zimy ještě ne polovice.

Z našich pranostik:

 • Na Hromnice zimy polovice.
 • Na Hromnice o hodinu více.
 • Na Hromnice musí skřivan vrznout, i kdyby měl zmrznout.
 • Na Hromnice půl píce a půl krajíce.
 • Na Hromnice jasná noc, bude mrazů ještě moc.
 • O Hromnicích milejší ovčákovi vlk nežli slunce.
 • Na Hromnice chumelice, netrvá pak zima více.
 • Přejdou Hromnice – je konec sanice.
 • O Hromnicích jasný den, připrav kožich ještě ven.
 • Panenka Maria Hromničná čistá – úroda jistá.
 • O Hromnicích teplo – medvěd staví boudu rychlo.
 • O Hromnicích mrzne – medvěd bourá boudu, jen to vrzne.

Jak oslavit a využít období Imbolcu?

Ze všech přelomů Kola roku je Imbolc jaksi „nejzapomenutější“, i když se stále více dostává do povědomí lidí. V naší moderní době už nám totiž Hromnice (pokud nechodíme aktivně do kostela a nenecháváme si v ten čas světit a žehnat bílou svíčku) nic neříkají.

Možná ale vnímáš a cítíš tu křehkou změnu, která se v tomto období v přírodě (a tedy i v nás) odehrává. 

PROBOUZENÍ

S Imbolcem do našich životů, ztišených a ospalých zimou, přichází příslib nových začátků, naděje a nová, klíčící síla. Temné období roku je na ústupu, je čas přivítat novou energii. Možná zase ucítíš chuť někam se vydat, setkávat se s přáteli, tvořit. Možná se začnou objevovat nové nápady, myšlenky a plány. Na chvíli se zastav a uvědom si, čemu chceš tento rok věnovat energii.

Imbolc je vhodný čas pro to, abychom dali svůj život do pořádku. Fyzicky, mentálně, duchovně i emocionálně. Je to dobrý čas k úklidu starého (obrazně i doslova) a k začínání nových věcí či plánování budoucnosti.
 
Imbolc tedy můžeš využít jako dobu, kdy se očistíš od věcí, které ve tvém životě již neplní svou funkci – ať už se jedná o vztahy, myšlenkové vzorce, ulpívání na starých křivdách, či cokoliv jiného, co tě tíží.
 
Očista
Je dobré začít fyzickou očistou domu, prostě a jednoduše si doma uklidit, vytřídit staré věci, vyházet či darovat to nepotřebné. Pro tentokrát zkus doma vycítit i jakýsi „temný koutek“- místo, které potřebuje tvou pozornost, prosvětlit a odlehčit. Pořádně vyvětrej a vymeť to staré, aby mohla přijít nová, čistá, už téměř jarní energie. Skvělé je na závěr použít nějaké vykuřovadlo, projít s ním bytem, otevřít okna dokořán a nechat vše staré odejít. Stačí, když si to budeš při úklidu představovat. Večer pak můžeš zhasnout ve všech místnostech a postupně v každé rozsvítit svíčku jako symbol nového světla, tvých nových přání a záměrů.
 
Můžeš si dopřát očistnou koupel ve vaně s epsomskou nebo himalájskou solí či ve volné přírodě, studenou sprchu nebo ponor v řece (pokud odvaha a zdraví dovolí). Vodu nech odtéct s představou, že odnáší vše, čeho ses potřeboval/a zbavit.
 
Oltář
Pokud tvoříš domácí oltář v souladu s kolem roku, můžeš si vytvořit nový oltář, vítající pannu nebo bohyni Brigit, přivolávající jaro.
 
Na takový oltář se hodí bílá barva, obrázky nebo sošky mladých dívek či přímo bohyně Brigit.
 
Brigit má za svá zvířata labutě, hady, krávy a vlky. Jejím stromem je vrba a jejími symboly jsou vřeteno a kolovrat.
 
Na oltáři můžeš obětovat mléko, případně pokrmy z mléka – může být ovčí, ale zcela postačí i kravské či rostlinné.
 
K jídlu při oslavě se hodí mléčné výrobky, jídla s hrozinkami, ale i kořeněná a šťavnatá jídla. Jako nápoj zvol kořeněné víno.
 
Nová naděje
Zapal bílé svíce a nech ožít všechny své naděje, plány a cíle (nad kterými jsi přemýšlel/a už v období tmy a zimy). Co je to tvé světlo, které chceš, aby svítilo? Do čeho chceš nově přicházející energii investovat?
 
Můžeš požádat bohyni Brigit o podporu svých projektů, o probuzení své inspirace. Požádat Brigit můžeš i o léčení toho, co potřebuješ, nebo o podporu plodnosti.
 
Možná už ve vzduchu cítíš chuť něco konkrétního udělat, rýsují se nějaké první nabídky, možnosti. Neboj se je vyslyšet a pomalu a zlehka vykroč směrem, kterým se chceš vydat. Nechtěj ale po sobě a svých plánech hned příliš, přizvi na svou cestu pokoru a trpělivost.
 
 
 

S láskou Lenka ♥

Zanech tu komentář