Recyklační příspěvek - aroma difuzéry

V ceně elektrozařízení je zahrnut recyklační příspěvek společnosti Elektrowin v rámci Zpětného odběru elektroodpadu.

3,51 

Sdílet

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on email

Popis

Dne 1. ledna 2021 vstoupil v účinnost nový zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, který nově definuje veškeré povinnosti spojené s rozšířenou odpovědností výrobců týkající se elektroodpadu v České republice. Kromě zavedení principu takzvané ekomodulace, která umožňuje promítnout do poplatků za jednotlivé výrobky uváděné na trh jejich dopad na životní prostředí, stanoví zákon také povinnost uvádět viditelný recyklační příspěvek na daňových dokladech.

Zákon ukládá výrobcům, distributorům a posledním prodejcům novou povinnost uvádět při prodeji nového elektrozařízení či pneumatik náklady na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadního elektrozařízení či pneumatik. Náklady za sběr a recyklaci je povinné uvádět jako samostatný údaj jasným a viditelným způsobem odděleně od konečné ceny výrobku, a to zejména na daňovém dokladu (příp. účtence, faktuře).

Při prodeji nových elektrozařízení stále platí povinnost posledních prodejců informovat spotřebitele o konečné ceně dle zákona o cenách, která zahrnuje všechny daně, cla a poplatky (do kterých patří také viditelný recyklační příspěvek).

Další informace

Další informace

Kód produktu RP-DIF Kategorie