domácí hospice v Jihomoravském kraji

Domácí hospice v Jihomoravském kraji

Mobilní hospic sv. Martina doprovází umírající a jejich rodiny, aby mohli společně a důstojně projít touto životní etapou. V hospicovém týmu, který jezdí za lidmi v terminálním stádiu nemoci po celém okrese Blansko, jsou zdravotní sestry, lékaři, psycholog, pastorační asistent a sociální pracovnice.

Po zahájení péče je služba dostupná pro klienty nepřetržitě 24 hodin denně.

Zdravotní sestry u klientů v jejich domácím prostředí provádějí zdravotnické úkony dle ordinací lékaře mobilního hospice:

 • Aplikace injekcí při bolestech, úzkosti, nevolnosti
 • Podání infuzní terapie při dehydrataci nebo nemožnosti příjmu tekutin
 • Péče o stomie, tracheostomie, břišní a hrudní drény, PEGY
 • Péče o speciální žilní katetry – porty, PICC katetry
 • Péče o dekubity, operační rány

Psycholog mobilního hospice poskytuje psychologické konzultace v rodinách klientů a je k dispozici i rodinným příslušníkům

Sociální pracovník pomáhá při vyřizování různých příspěvků (na péči, na bydlení…)

V případě zájmu nabízíme návštěvu pastoračního asistenta v domácnosti klientů

Ke každému klientovi a jeho rodině přistupujeme důstojně, ctíme jeho názor, přání a potřeby.

Kam se obracet?

Mobilní hospic svatého Martina
Sadová 2, 678 01 Blansko

Web: https://blansko.charita.cz/co-delame/pomoc-v-nemoci-ve-stari/mobilni-hospic-svateho-martina/

Kontaktní telefon:
516 410 825
739 328 236
Kontaktní e-mail: mobilni.hospic@blansko.charita.cz

vrchní sestra Mobilního hospice: Hana Kudová
vedoucí Útvaru zdravotní péče: Bc. Radka Kuncová

Hospic sv. Alžběty

Brno

Domácí hospic poskytuje mobilní specializovanou paliativní péči pacientům na konci života (týdny až měsíce), v jejich domácím prostředí na území města Brna a v jeho okolí.

Lůžkový a domácí hospic
Odlehčovací služba (dojezd do 30 km od Brna – po-ne 8-17) a půjčovna pomůcek
Poradna, ambulance paliativní medicíny a léčby bolesti

Kam se obracet?

Domácí hospic sv. Alžběty
Kamenná 36, 639 00 Brno

Web: http://www.hospicbrno.cz/domaci-hospic/

Kontaktem pro pečující je sociální pracovnice Bc. Petra Vondrová

Telefon: 739 125 525
E-mail: vondrova@hospicbrno.cz

V případě potřeby akutního přijetí nebo k ověření indikace k přijetí žádáme lékaře, aby telefonicky kontaktovali koordinátora péče Bc. Ivonu Kuchaříkovou

Telefon: 773 559 957
E-mail: kucharikova@hospicbrno.cz

Terénní odlehčovací služba
 Mgr. Miluše Buchtová
e-mail: tos@hospicbrno.cz
telefon: 737 073 906

Půjčovna pomůcek
 Irina Bělinová
e-mail: pujcovna@hospicbrno.cz
 telefon: 735 716 997

Domácí hospic sv. Lucie

Brno

Jsme tu pro nevyléčitelně nemocné pacienty a jejich rodiny. Pomáháme lidem zůstat až do posledních okamžiků bez bolesti, v domácím prostředí a v přítomnosti rodiny a blízkých. Pro naše pacienty i jejich blízké jsme nepřetržitě k dispozici, služby jim poskytuje multidisciplinární tým složený z lékařů, zdravotních sester, sociální pracovnice, psychologa a duchovního. 

Péče je poskytována na území města Brna.

Kam se obracet?

Domácí hospic sv. Lucie
Žižkova 3, 602 00 Brno

Web: https://brno.charita.cz/co-delame-brno/domaci-hospic-sv-lucie/ 

E-mail: dhsl@brno.charita.cz

Kontaktní osoba:

Bc. Lucie Vaňková, Dis. – sociální pracovnice

Tel.: 736 529 282
e-mail: lucie.vankova@brno.charita.cz

NFDO Krtek - Dětský domácí hospic

Brno

Pečují o děti od narození do 19 let nejen s onkologickým onemocněním, ale i o děti se život zkracujícím onemocněním (metabolické vady, neurologická onemocnění atd.)
Půsbnost zejména Jihomoravský a Zlínský kraj

U dětí, u kterých se již nepokračuje v aktivní protinádorové léčbě, je nejdříve za hospitalizace na Klinice dětské onkologie FN Brno nastavena léčba nepříjemných příznaků, poté jsou rodiny bezplatně vybaveny přístroji, pomůckami a některými léky a odcházejí domů. Rodiče jsou poučeni o pravděpodobném průběhu dalších dní. Zároveň získají telefonní číslo na lékaře domácího hospice, jehož dostupnost je 24 hodin 7 dní v týdnu. V indikovaných případech je běžná domluva na návštěvu doma – přijíždí lékař nebo zdravotní sestra nebo sociální koordinátorka. V některých případech je možné spolupracovat s dětskými lékaři v místě bydliště. Tato spolupráce se v průběhu let zlepšuje. V případě prudkého zhoršení stavu využíváme Zdravotnickou záchrannou službu.
 
Již několik let nabízíme tuto domácí péči i dětem s jiným než onkologickým onemocněním. Jsou to děti se život zkracujícím onemocněním, mezi které patří např. děti s metabolickými vadami nebo děti s vážným neurologickým onemocněním.

Kam se obracet?

NFDO Krtek – Dětský domácí hospic pro pacienty propuštěné z brněnské onkologie
Černopolní 22a, 613 00 Brno

Web: http://krtek-nf.cz/podpora-nasich-pacientu/

Kontaktní osoba:

MUDr. Petr Lokaj

Tel.: 725 409 562 (kancelář NF)
e-mail: lokaj.petr@fnbrno.cz

Domácí hospic Girasole

Hustopeče

Služby Domácího hospice Girasole jsou poskytovány na Hustopečsku tzv. multidisciplinárním týmem – tým složený z odborníků několika oborů. Vzájemné a koordinované působení profesí v týmu zajišťuje možnosti naplnění základních bio, psycho, socio a spirituálních potřeb nemocného.

V našem týmu působí lékaři, zdravotní sestry, kvalifikované pečovatelky a asistentky, sociální pracovník a poradce pro pečující, psycholog, psychosociální pracovník a duchovní – pastorační asistent, akolyta a dobrovolníci. Podle jednotlivých profesí rozdělujeme i nabídku služeb Hospice:

 • Lékařská péče
 • Péče zdravotních sester, nutriční poradenství
 • Asistenční péče v domácnosti
 • Psychosociální a sociální poradenství
 • Duchovní podpora
 • Poradna pro pečující a blízké osoby

Hospic pečuje i o děti.

Kam se obracet?

Domácí hospic Girasole, z. s.
Hybešova 5, 693 01 Hustopeče

Web: https://www.girasole.cz/domaci-hospic/

Kontakt

Sociální pracvník, kontakt pro zájemnce

telefon: 775 099 953
e-mail: hospic@girasole.cz

Vedoucí sestra

telefon: 773 246 198

Domácí hospicová služba "David"

Kyjov

Poskytujeme individuální komplexní a dostupnou péči těžce nemocným a umírajícím i jejich rodinám v domácím prostředí. Péče zahrnuje potřeby fyzické, sociální, emoční a duchovní a je zaměřena na kvalitu života. Tým je sestaven z vyškolených pracovníků, složený z lékaře odborníka na léčbu bolesti, psychologa, duchovního, sociálního pracovníka, zdravotních sester, pečovatelek a dobrovolníků. Nabízíme odborné poradenství a lidskou blízkost.

Službu poskytujeme v okrese Hodonín, 24 hod. denně 7 dnů v týdnu.

Kam se obracet?

Domácí hospicová služba „David“
třída Palackého 194, 697 01 Kyjov

Web: https://www.kyjov.charita.cz/sluzby/domaci-hospicova-sluzba-david/

Kontakt

vrchní sestra – Blažena Hanáková
tel.: 518 323 766
mobil: 777 805 001
e-mail: chos.dh@kyjov.charita.cz

provozní doba

po-pá 7:00-15:30

Mobilní hospic sv. Jana

Rajhrad

Jako podpora paliativní péče je k dispozici Mobilní hospic sv. Jana. Jeho cílem je poskytovat odbornou péči lidem v závěru života, zachovat jejich lidskou důstojnost a respektovat jejich přání být ve svých posledních dnech doma, v kruhu svých blízkých.

Během pečování o nemocného jsou služby Mobilního hospice sv. Jana k dispozici nepřetržitě, vše po vzájemné telefonické domluvě. Telefonické konzultace v případě zhoršení jsou samozřejmostí.

Pacientovi je k dispozici specializovaný lékařsko-ošetřovatelský tým. Lékař a sestry mobilního hospice mají pravidelně pohotovost a jsou pacientovi a jeho rodině k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Sestry mohou v případě potřeby navštívit klienta i v nočních hodinách, telefonická konzultace kdykoliv je samozřejmostí.

Rodina může v případě zájmu požádat o spolupráci psychologa, sociálního pracovníka i duchovního. V případě náhlého zhoršení zdravotního stavu lze pacienta umístit do Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě, kam ho mohou doprovázet rodinní příslušníci, pro které jsou připraveny hostinské pokoje.

Půjčovna pomůcek, nonstop služba

Kam se obracet?

Mobilní hospic sv. Jana
Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad

Web: https://rajhrad.charita.cz/jak-pomahame/mobilni-hospic-sv-Jana/

Kontakt

telefon: 734 435 127 (vedoucí mobilního hospice)
e-mail: ivona.kucharikova@rajhrad.charita.cz

Potřebné dokumenty zašlete vedoucí služby na mobilni.hospic@rajhrad.charita.cz.

Odlehčovací služby

Bc. Kateřina Zoufalá, Dis.
vedoucí odlehčovacích služeb, Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa
tel: 737 230 774     

e-mail: katerina.zoufala@rajhrad.charita.cz