domácí hospice v kraji Vysočina

Domácí hospice v kraji Vysočina

Terénní služba je poskytována dle potřeb klientů na území těchto obcí s rozšířenou působností: Havlíčkův Brod, Chotěboř, Světlá nad Sázavou, Humpolec.

Cíle:

 • klientovi pomáháme dodržovat jeho navyklý způsob stravování,
 • klientovi pomáháme dle jeho zvyklostí udržovat jeho hygienické potřeby,
 • klienta podporujeme v zachování jeho dovedností a schopností,
 • klienta podporujeme v zachování sociálních vazeb – kontakt s rodinou, přáteli a okolím.

Služba je poskytována tomuto okruhu osob: osoby s chronickým onemocněním.
Věková kategorie klientů: bez omezení věku.

Zásady poskytování sociální služby

 • zachování lidské důstojnosti – pracovníci přistupují ke klientovi zdvořile a s úctou, neupozorňují na jeho nedostatky a neponižují ho,
 • individuální přístup – služba je poskytována individuálně přímo na míru každému klientovi,
 • rozvoj samostatnosti, popř. udržení stávajících schopností – pracovníci nedělají nic za klienta, když to zvládne sám,
 • zachování rovného přístupu ke všem klientům – bez rozdílu pohlaví, barvy pleti, náboženského vyznání, politického smýšlení a další, v souladu s Listinou základních práv a svobod,
 • respektování klienta – jeho rozhodnutí, přání, očekávání,
 • zachování mlčenlivosti – pracovníci dodržují mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se klienta.

Provozní doba

DHP služba – 24 hodin, 7 dní v týdnu (pouze pro pacienty DHP).
DHP ranní pohotovost – pracovní dny od 7.00 do 14.00 hodin (pouze pro pacienty DHP).

Příjmy pacientů do DHP provádíme pouze v pracovních dnech od 7.00 do 15.00 hodin, po předchozích konzultacích, po vystavení poukazu na DP ošetřujícím lékařem.

Kam se obracet?

DHP – Oblastní Charita Havlíčkův Brod
Bělohradská 1128, 580  01 Havlíčkův Brod

Web: https://hb.charita.cz/jak-pomahame/domaci-hospicova-pece/?fbclid=IwAR1WXfSGPpV0pYOsiyprN4GblYc7IU8hadD7Z8i1QLLbXPLaIsiSHFcGwuk

Kontakt

Mgr. Veronika Plačková Nováková (staniční sestra DHP)

tel.: 731 883 010

e-mail: hospicovapece@charitahb.cz

Vrchní sestra DHP

Tel.: 569 420 354, 777 736 061

e-mail: domacipece@charitahb.cz

Mgr. Stanislava Kolářová (sociální pracovnice DHP)

tel.: 703 877 454 

e-mail: kolarova@charitahb.cz

Informace pro veřejnost poskytuje staniční sestra DHP ve všední dny od 7.00 do 14.00 hodin.

Bárka – charitní domácí hospicová péče

Jihlava

Dojezd po celém okresu Jihlava.

Co nabízíme našim pacientům?

 • Tým odborníků, kteří jsou speciálně vzdělaní v oblasti práce s pacienty na konci života.
 • Dostupnost návštěvní lékařské a ošetřovatelské služby sedm dní v týdnu 24 hodin denně.
 • Paliativní péči, která je zaměřená na zmírnění utrpení, na tlumení příznaků, které nemoc provázejí, a která respektuje přání pacienta.
 • Otevřenou, pravdivou a empatickou komunikaci, podporu a doprovázení.

Odlehčovací služba, sociální poradenství, půjčovna pomůcek, knihovna.

Kam se obracet?

Bárka – charitní domácí hospicová péče
Mahenova 4686/16, 586 01 Jihlava

Web: https://jihlava.charita.cz/co-delame-nase-sluzby/vypis-sluzeb/barka-domaci-hospic-jihlava/

Kontakt

Kontaktní osoba
Bc.Markéta Brestovská, sociální pracovník
mobil: 736 523 676

Vedoucí zařízení
Jana Sochorová
e-mail: jana.sochorova@jihlava.charita.cz

Provozní doba
Po, St        9 – 14 hod. 
Út, Čt, Pá   9 – 11:30

Intervence dle domluvy na čísle 736 523 676

Domácí hospic Vysočina, o.p.s.

Nové Město na Moravě
Velké Meziříčí

Posláním domácí hospicové péče je všestranná podpora a pomoc vážně nemocným osobám v konečném stádiu nemoci a také rodinám a jednotlivcům, kteří se rozhodli pečovat o vážně nemocnou blízkou osobu v domácím prostředí. Toto poslání naplňujeme praktickým provázením všech zúčastněných osob touto nelehkou situací, dle jejich individuálních potřeb a zájmů.

Co nabízíme?

 • všestrannou podporu a pomoc rodině, která na sebe vzala péči o člověka, který umírá
 • multidisciplinární tým, složený z lékaře, zdravotních sester, sociálních pracovníků, psychologa a duchovního
 • službu nepřetržitě 24 hodin denně 7 dnů v týdnu
 • zaškolení členů rodiny v ošetřování nemocného
 • zapůjčení zdravotnického vybavení a kompenzačních pomůcek
 • pomoc s podáním žádosti o příspěvek na péči
 • pomoc po úmrtí – včetně úpravy těla zesnulého
   

Podmínky pro přijetí

 • Klient trpí nevyléčitelnou nemocí v pokročilém nebo terminálním stádiu
 • Klientova rodina je ochotna spolupracovat na domácí hospicové péči a alespoň jedna osoba je připravena převzít odpovědnost za celodenní péči o klienta
 • Místo poskytování péče na území okresu Žďár nad Sázavou

Odlehčovací služby po-pá 8-15

Rodinný pokoj – speciálně upravený pokoj s hospicovým lůžkem v nemocnici Nové Město na Moravě.

Poradna Alej – pomoc v nemoci a zármutku

Domácí zdravotní služby

Půjčovna zdravotnických pomůcek

Kam se obracet?

Domácí hospic Vysočina, o.p.s.
Vratislavovo náměstí 115, 592 31 Nové Město na Moravě

Web: https://www.hospicvysocina.cz/

Kontakt 

STŘEDISKO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Vratislavovo náměstí 115, Nové Město na Moravě

Po – pá od 8:00 do 15:00

telefon: 731 604 301 (Mgr. Blanka Netolická, DiS., koordinátorka sociálních služeb)

605 561 560 (Mgr. Petra Křížková, DiS., vrchní sestra)

e-mail: info@hospicvysocina.cz

Poradna Alej

pro osobní setkání v poradně v Novém Městě na Moravě a pro telefonickou intervenci:

Pondělí 9:00 – 12:00

Středa 13:00 – 16:00

Prosíme o předchozí telefonické či mailové objednání konzultace (telefon: 731 604 301, e-mail: blanka.netolicka@hospicvysocina.cz).

PRACOVIŠTĚ VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Nad Gymnáziem 464, 594 01 Velké Meziříčí

telefon: 731 604 301 (Mgr. Blanka Netolická, DiS., koordinátorka sociálních služeb)

Lea Chmelařová – sociální pracovnice
telefon: 739 507 587

e-mail: lea.chmelarova@hospicvysocina.cz

Domácí hospicová péče Iris

Pelhřimov

Domácí hospicová péče Iris je určena především vážně nemocným lidem v posledních fázích nevyléčitelného onemocnění, kteří nechtějí strávit své poslední chvíle v nemocnici a mají rodinu, jež s nimi jejich přání sdílí.

Služba směřuje rovněž k pečujícím osobám – nabízí jim možnost odpočinku od náročného pečování a podporu v případné nejistotě při doprovázení nemocného. Nabízí také možnost uživateli i rodině o celé náročné situaci mluvit, ventilovat obavy, zeptat se, pocítit jistotu, že na náročnou situaci nejsou sami.

KDO SLUŽBU ZAJIŠŤUJE

Péče je poskytována prostřednictvím multidisciplinárního týmu v čele s lékařem, díky němuž se o klienta dokážeme postarat obdobně, jako by byl hospitalizován v nemocnici. Dále v týmu nechybí zdravotní sestry, koordinátorka, sociální pracovnice, pracovníci v sociálních službách, psycholožka či duchovní.

S ČÍM POMÁHÁME

 • Pečujeme o potřeby uživatele služby tak, aby byl v co největším komfortu a s co nejmenšími bolestmi.
 • Informujeme a zaučujeme rodinu v péči o nemocného, včetně poradenství při úpravě domácnosti.
 • Nabízíme možnost popovídat si o obavách, nejistotě, vyslovit nahlas těžké otázky, mluvit o situaci.
 • Podporujeme nejen nemocného, ale i rodinu jak během poskytování služby, tak po úmrtí blízkého.
 • Poskytujeme poradenství pro pozůstalé.

Dojezd: Humpolecko, Pelhřimovsko, Pacovsko, Kamenicko, Počátecko
Pečují i o děti
ODSL

Kam se obracet?

Domácí hospicová péče Iris
Masarykovo náměstí 31, 393 01 Pelhřimov

Web: https://pelhrimov.charita.cz/jak-pomahame/domaci-hospicova-pece-iris/ 

Kontakt 

Vedoucí služby: Bc. Michaela Koumarová
tel.: 601 568 699

e-mail: vedouci.dhp@pelhrimov.charita.cz 

Koordinátorka Domácí hospicové péče Iris: Lenka Pátková, DiS.
tel.: 723 163 257

e-mail: dhp@pelhrimov.charita.cz

Sociální pracovnice: Bc. Jana Rumanovská, DiS.
tel.: 604 222 027

e-mail: soc.prac.pe@pelhrimov.charita.cz

Půjčovna kompenzačních pomůcek
Solní 1814, 393 01 Pelhřimov

Bc. Veronika Kovářová
tel.: 607 776 944
e-mail: kp@pelhrimov.charita.cz

Provozní doba:

úterý  13:00 – 17:00
čtvrtek   8:00 – 12:00 

Poradenství pro pozůstalé
Solní 1814, 393 01 Pelhřimov

Bc. Michaela  Koumarová
Vendula Freiová

tel.: 604 222 046

e-mail: pro.pozustale@pelhrimov.charita.cz

Nemocnice Pelhřimov – domácí paliativní péče

Pelhřimov

Domácí paliativní péče – úkolem a posláním je zabezpečovat komplexní paliativní péči všem nevyléčitelně nemocným pacientům v jejich vlastní nebo náhradním sociálním prostředí, u kterých byla ukončena léčba vedoucí k vyléčení. Je poskytována těm, kteří chtějí dožít doma a o které jejich blízcí mohou a chtějí celodenně pečovat.

Terénní služba pro pacienty z okresu Pelhřimov (cca 35 km), kteří chtějí závěr života strávit v domácím prostředí.
Komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovaná péče pro pacienty, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou.
Dostupnost zdravotní sestry a lékaře 24 hodin, 7 dní v týdnu.
Smlouva se zdravotními pojišťovnami.
Podmínkou poskytování služby je přítomnost alespoň 1 pečující osoby.

Konziliární paliativní tým – je poradním orgánem v indikaci a nastavení obecné a specializované paliativní péče. Zajišťuje konzultace a intervence paliativních specialistů pro všechna oddělení nemocnice, pacienty a jejich rodinné příslušníky.

Paliativní ambulance – každý čtvrtek od 13 – 15 hod. pouze po předchozí telefonické domluvě. V prostorách onkologické ambulance.

Kam se obracet?

Nemocnice Pelhřimov, p.o.
Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov 

Web: http://www.hospital-pe.cz/?page_id=14570&fbclid=IwAR0q6_9hnSRu4DFYelpnvigmJxBFLKBPWrBtaz1f1AZ3YpQn25-HFCYRbcQ

Kontakt

MUDr. Eliška Štokrová – vedoucí lékařka

Mgr. Markéta Fuchsová – koordinátor paliativní péče

telefon: 731 691 418
e-mail: paliativnipece@hospital-pe.cz

 

Sdílení o.p.s.

Telč

Provázíme na cestě stářím a nemocemi. Snažíme se poradit a pomoci ve chvílích, kdy stáří začíná přinášet starosti.

Pomáháme starým a vážně nemocným lidem radou, podporou, zdravotními a sociálními službami zůstat doma až do konce v sepětí s rodinou.

Vše se odvíjí od individuálních potřeb jednotlivých klientů. Zdravotní sestra, sociální pracovnice a lékař navštíví klienta a spolu s pečující osobou domluví podrobnosti péče. Vždy navazujeme spolupráci s praktickým či ošetřujícím lékařem. Zdravotní sestry poté navštěvují klienta dle potřeby a jsou nepřetržitě k dispozici na telefonu. Rodina tak může kdykoli (24 hodin denně, 7 dní v týdnu) zavolat na tzv. pohotovostní číslo a požádat zdravotní sestru o radu či okamžitou návštěvu. Zdravotní sestra může během své návštěvy s klientem a rodinou strávit tolik času, kolik je potřeba.

Dojezdová vzdálenost do 20 km od Telče v Kraji Vysočina a v ORP Dačice v Jihočeském kraji

Terénní odlehčovací služba

Půjčovna pomůcek

Domácí ošetřovatelská péče

Odborné sociální poradenství

Kam se obracet?

Sdílení o.p.s.
Masarykova 330, 588 56 Telč

Web: http://www.sdileni-telc.cz

Kontakt
Mgr. Anna Svobodová
vedoucí zdravotní sestra
telefon: 775 574 977
e-mail: anna.svobodova@sdileni-telc.cz

 PŮJČOVNA POMŮCEK

v budově polikliniky v Telči, ulice Masarykova 330 nebo přímo v domácnosti klienta po dohodě

pondělí  8:00 – 11:30 a 12:00 – 16:00

středa  12:00 – 16:00 

Jaroslava Nováková, DiS.
sociální pracovnice
telefon: 737 191 490
e-mail: jaroslava.novakova@sdileni-telc.cz

TERÉNNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

Bc. Jana Zatloukalová
sociální pracovnice
telefon: 775 574 973
e-mail: jana.zatloukalova@sdileni-telc.cz

Domácí hospic sv. Zdislavy

Třebíč

Zdravotní lékařské a nelékařské služby – tým lékařů paliatrů a specializovaných sester, kteří Vám budou po podpisu smlouvy k dispozici 24 hodin 7 dní v týdnu. Kromě plánovaných návštěv budete mít k dispozici pohotovostní telefonní číslo, na které se vždy dovoláte a dle potřeb přijede zdravotní sestra nebo lékař. Tato služba je hrazena ze zdravotního pojištění. 

Sociální služby – sociální pracovníci a tým pečovatelek Vám může pomoci s nepřetržitou náročnou péčí a umožnit Vám potřebný odpočinek. Nabízíme pomoc při hygieně, stravování a s dohledem v situaci, kdy si potřebujete zařídit osobní věci. Tato služba je zpoplatněna částkou 130 Kč na hodinu, která vychází ze Zákona č. 108 o sociálních službách a vyhlášky 505 k tomuto zákonu. 

Psychoterapeutická podpora – můžete využít podpory kvalifikovaného psychologa.

Spirituální podpora – dle Vaší potřeby a přání nabízíme návštěvu kněze, pastoračního asistenta.

Půjčovna kompenzačních pomůcek – můžete využít široké nabídky naší půjčovny a zapůjčit si pomůcku, která Vám usnadní péči. Po podpisu smlouvy je povinnou pomůckou elektrické polohovací lůžko, které je nezbytné pro zvládnutí odborné péče a umožňuje vyšší komfort jak pro pacienta, tak pro pečující rodiny, a především pro zdravotnický tým. 

Dojezd po oblasti Třebíčska

Kam se obracet?

Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč
Generála Sochora 705, 674 01 Třebíč

Web: https://www.domacihospictrebic.cz/

Kontakt

Informativní schůzku si můžete domluvit s:

Bc. Eva Hanáková – koordinátor zdravotně-sociální péče, kontaktní osoba pro nové pacienty

tel.: 733 670 166

e-mail: eva.hanakova@trebic.charita.cz

nebo

Mgr. Eva Vráblová – vedoucí Domácího hospice sv. Zdislavy Třebíč

tel.: 734 435 207

e-mail: eva.vrablova@trebic.charita.cz

 

Domácí hospicová péče oblastní Charity

Žďár nad Sázavou

Služba je poskytována na území okresu Žďár nad Sázavou ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností: Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě, Velké Meziříčí

Poskytované služby

Zdravotní péče

 • Nabízíme odbornou lékařskou péči.
 • Nabízíme odbornou zdravotní péči, kterou vykonávají zdravotní sestry dle ordinace lékaře.

Odlehčovací služba

Doplňkové služby

 • Doprovázení, péče o osoby blízké, péče o pozůstalé, pietní péče
 • Duchovní a psychologickou péči
 • Nabízíme možnost pohovořit si s psychologem.
 • Zprostředkujeme návštěvu duchovních různých církví.
 • Zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek

Odlehčovací služba 

– po-pá 7-15:30 

– působí v okresu Žďár nad Sázavou

Kam se obracet?

Domácí hospicová péče oblastní Charity
Horní 28, 591 01 Žďár nad Sázavou

Web: https://zdar.charita.cz/nase-sluzby/dhp/

Kontakt

Vedoucí Domácí hospicové péče: Barbora Hadrous

telefon: 731 636 957
604 843 062

e-mail: dhp@zdar.charita.cz

Odlehčovací služba

Po – pá  7.00-15.30 hod.

Vzhledem k terénní povaze služby je vhodná telefonická domluva předem.