domácí hospice v kraji Vysočina

Domácí hospice v kraji Vysočina

Rychlý seznam

Havlíčkův Brod

Domácí hospicová péče Oblastní Charity HB

Jihlava

Bárka – charitní domácí hospicová péče

Nové Město na Moravě

Domácí hospic Vysočina, o.p.s.

Pelhřimov

Domácí hospicová péče Iris

Nemocnice Pelhřimov – domácí paliativní péče

Telč

Sdílení o.p.s.

Třebíč

Domácí hospic sv. Zdislavy

Velké Meziříčí

Domácí hospic Vysočina, o.p.s.

Žďár nad Sázavou

Domácí hospicová péče oblastní Charity

Domácí hospicová péče

Havlíčkův Brod

Terénní služba je poskytována dle potřeb klientů na území těchto obcí s rozšířenou působností: Havlíčkův Brod, Chotěboř, Světlá nad Sázavou, Humpolec.

Cíle:

 • klientovi pomáháme dodržovat jeho navyklý způsob stravování,
 • klientovi pomáháme dle jeho zvyklostí udržovat jeho hygienické potřeby,
 • klienta podporujeme v zachování jeho dovedností a schopností,
 • klienta podporujeme v zachování sociálních vazeb – kontakt s rodinou, přáteli a okolím.

Služba je poskytována tomuto okruhu osob: osoby s chronickým onemocněním.
Věková kategorie klientů: bez omezení věku.

Zásady poskytování sociální služby

 • zachování lidské důstojnosti – pracovníci přistupují ke klientovi zdvořile a s úctou, neupozorňují na jeho nedostatky a neponižují ho,
 • individuální přístup – služba je poskytována individuálně přímo na míru každému klientovi,
 • rozvoj samostatnosti, popř. udržení stávajících schopností – pracovníci nedělají nic za klienta, když to zvládne sám,
 • zachování rovného přístupu ke všem klientům – bez rozdílu pohlaví, barvy pleti, náboženského vyznání, politického smýšlení a další, v souladu s Listinou základních práv a svobod,
 • respektování klienta – jeho rozhodnutí, přání, očekávání,
 • zachování mlčenlivosti – pracovníci dodržují mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se klienta.

Provozní doba

DHP služba – 24 hodin, 7 dní v týdnu (pouze pro pacienty DHP).
DHP ranní pohotovost – pracovní dny od 7.00 do 14.00 hodin (pouze pro pacienty DHP).

Příjmy pacientů do DHP provádíme pouze v pracovních dnech od 7.00 do 15.00 hodin, po předchozích konzultacích, po vystavení poukazu na DP ošetřujícím lékařem.

Kam se obracet?

DHP – Oblastní Charita Havlíčkův Brod
Bělohradská 1128, 580  01 Havlíčkův Brod

Web: https://hb.charita.cz/jak-pomahame/domaci-hospicova-pece/?fbclid=IwAR1WXfSGPpV0pYOsiyprN4GblYc7IU8hadD7Z8i1QLLbXPLaIsiSHFcGwuk

Kontakt

Mgr. Veronika Plačková Nováková (staniční sestra DHP)

tel.: 731 883 010

e-mail: hospicovapece@charitahb.cz

Vrchní sestra DHP

Tel.: 569 420 354, 777 736 061

e-mail: domacipece@charitahb.cz

Mgr. Stanislava Kolářová (sociální pracovnice DHP)

tel.: 703 877 454 

e-mail: kolarova@charitahb.cz

Informace pro veřejnost poskytuje staniční sestra DHP ve všední dny od 7.00 do 14.00 hodin.

Bárka – charitní domácí hospicová péče

Jihlava

Dojezd po celém okresu Jihlava.

Co nabízíme našim pacientům?

 • Tým odborníků, kteří jsou speciálně vzdělaní v oblasti práce s pacienty na konci života.
 • Dostupnost návštěvní lékařské a ošetřovatelské služby sedm dní v týdnu 24 hodin denně.
 • Paliativní péči, která je zaměřená na zmírnění utrpení, na tlumení příznaků, které nemoc provázejí, a která respektuje přání pacienta.
 • Otevřenou, pravdivou a empatickou komunikaci, podporu a doprovázení.

Odlehčovací služba, sociální poradenství, půjčovna pomůcek, knihovna.

Kam se obracet?

Bárka – charitní domácí hospicová péče
Mahenova 4686/16, 586 01 Jihlava

Web: https://jihlava.charita.cz/co-delame-nase-sluzby/vypis-sluzeb/barka-domaci-hospic-jihlava/

Kontakt

Kontaktní osoba
Bc.Markéta Brestovská, sociální pracovník
mobil: 736 523 676

Vedoucí zařízení
Jana Sochorová
e-mail: jana.sochorova@jihlava.charita.cz

Provozní doba
Po, St        9 – 14 hod. 
Út, Čt, Pá   9 – 11:30

Intervence dle domluvy na čísle 736 523 676

Domácí hospic Vysočina, o.p.s.

Nové Město na Moravě
Velké Meziříčí

Posláním domácí hospicové péče je všestranná podpora a pomoc vážně nemocným osobám v konečném stádiu nemoci a také rodinám a jednotlivcům, kteří se rozhodli pečovat o vážně nemocnou blízkou osobu v domácím prostředí. Toto poslání naplňujeme praktickým provázením všech zúčastněných osob touto nelehkou situací, dle jejich individuálních potřeb a zájmů.

Co nabízíme?

 • všestrannou podporu a pomoc rodině, která na sebe vzala péči o člověka, který umírá
 • multidisciplinární tým, složený z lékaře, zdravotních sester, sociálních pracovníků, psychologa a duchovního
 • službu nepřetržitě 24 hodin denně 7 dnů v týdnu
 • zaškolení členů rodiny v ošetřování nemocného
 • zapůjčení zdravotnického vybavení a kompenzačních pomůcek
 • pomoc s podáním žádosti o příspěvek na péči
 • pomoc po úmrtí – včetně úpravy těla zesnulého
   

Podmínky pro přijetí

 • Klient trpí nevyléčitelnou nemocí v pokročilém nebo terminálním stádiu
 • Klientova rodina je ochotna spolupracovat na domácí hospicové péči a alespoň jedna osoba je připravena převzít odpovědnost za celodenní péči o klienta
 • Místo poskytování péče na území okresu Žďár nad Sázavou

Odlehčovací služby po-pá 8-15

Rodinný pokoj – speciálně upravený pokoj s hospicovým lůžkem v nemocnici Nové Město na Moravě.

Poradna Alej – pomoc v nemoci a zármutku

Domácí zdravotní služby

Půjčovna zdravotnických pomůcek

Kam se obracet?

Domácí hospic Vysočina, o.p.s.
Vratislavovo náměstí 115, 592 31 Nové Město na Moravě

Web: https://www.hospicvysocina.cz/

Kontakt 

STŘEDISKO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Vratislavovo náměstí 115, Nové Město na Moravě

Po – pá od 8:00 do 15:00

telefon: 731 604 301 (Mgr. Blanka Netolická, DiS., koordinátorka sociálních služeb)

605 561 560 (Mgr. Petra Křížková, DiS., vrchní sestra)

e-mail: info@hospicvysocina.cz

Poradna Alej

pro osobní setkání v poradně v Novém Městě na Moravě a pro telefonickou intervenci:

Pondělí 9:00 – 12:00

Středa 13:00 – 16:00

Prosíme o předchozí telefonické či mailové objednání konzultace (telefon: 731 604 301, e-mail: blanka.netolicka@hospicvysocina.cz).

PRACOVIŠTĚ VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Nad Gymnáziem 464, 594 01 Velké Meziříčí

telefon: 731 604 301 (Mgr. Blanka Netolická, DiS., koordinátorka sociálních služeb)

Lea Chmelařová – sociální pracovnice
telefon: 739 507 587

e-mail: lea.chmelarova@hospicvysocina.cz

Domácí hospicová péče Iris

Pelhřimov

Domácí hospicová péče Iris je určena především vážně nemocným lidem v posledních fázích nevyléčitelného onemocnění, kteří nechtějí strávit své poslední chvíle v nemocnici a mají rodinu, jež s nimi jejich přání sdílí.

Služba směřuje rovněž k pečujícím osobám – nabízí jim možnost odpočinku od náročného pečování a podporu v případné nejistotě při doprovázení nemocného. Nabízí také možnost uživateli i rodině o celé náročné situaci mluvit, ventilovat obavy, zeptat se, pocítit jistotu, že na náročnou situaci nejsou sami.

KDO SLUŽBU ZAJIŠŤUJE

Péče je poskytována prostřednictvím multidisciplinárního týmu v čele s lékařem, díky němuž se o klienta dokážeme postarat obdobně, jako by byl hospitalizován v nemocnici. Dále v týmu nechybí zdravotní sestry, koordinátorka, sociální pracovnice, pracovníci v sociálních službách, psycholožka či duchovní.

S ČÍM POMÁHÁME

 • Pečujeme o potřeby uživatele služby tak, aby byl v co největším komfortu a s co nejmenšími bolestmi.
 • Informujeme a zaučujeme rodinu v péči o nemocného, včetně poradenství při úpravě domácnosti.
 • Nabízíme možnost popovídat si o obavách, nejistotě, vyslovit nahlas těžké otázky, mluvit o situaci.
 • Podporujeme nejen nemocného, ale i rodinu jak během poskytování služby, tak po úmrtí blízkého.
 • Poskytujeme poradenství pro pozůstalé.

Dojezd: Humpolecko, Pelhřimovsko, Pacovsko, Kamenicko, Počátecko
Pečují i o děti
ODSL

Kam se obracet?

Domácí hospicová péče Iris
Masarykovo náměstí 31, 393 01 Pelhřimov

Web: https://pelhrimov.charita.cz/jak-pomahame/domaci-hospicova-pece-iris/ 

Kontakt 

Vedoucí služby: Bc. Michaela Koumarová
tel.: 601 568 699

e-mail: vedouci.dhp@pelhrimov.charita.cz 

Koordinátorka Domácí hospicové péče Iris: Lenka Pátková, DiS.
tel.: 723 163 257

e-mail: dhp@pelhrimov.charita.cz

Sociální pracovnice: Bc. Jana Rumanovská, DiS.
tel.: 604 222 027

e-mail: soc.prac.pe@pelhrimov.charita.cz

Půjčovna kompenzačních pomůcek
Solní 1814, 393 01 Pelhřimov

Bc. Veronika Kovářová
tel.: 607 776 944
e-mail: kp@pelhrimov.charita.cz

Provozní doba:

úterý  13:00 – 17:00
čtvrtek   8:00 – 12:00 

Poradenství pro pozůstalé
Solní 1814, 393 01 Pelhřimov

Bc. Michaela  Koumarová
Vendula Freiová

tel.: 604 222 046

e-mail: pro.pozustale@pelhrimov.charita.cz

Nemocnice Pelhřimov – domácí paliativní péče

Pelhřimov

Domácí paliativní péče – úkolem a posláním je zabezpečovat komplexní paliativní péči všem nevyléčitelně nemocným pacientům v jejich vlastní nebo náhradním sociálním prostředí, u kterých byla ukončena léčba vedoucí k vyléčení. Je poskytována těm, kteří chtějí dožít doma a o které jejich blízcí mohou a chtějí celodenně pečovat.

Terénní služba pro pacienty z okresu Pelhřimov (cca 35 km), kteří chtějí závěr života strávit v domácím prostředí.
Komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovaná péče pro pacienty, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou.
Dostupnost zdravotní sestry a lékaře 24 hodin, 7 dní v týdnu.
Smlouva se zdravotními pojišťovnami.
Podmínkou poskytování služby je přítomnost alespoň 1 pečující osoby.

Konziliární paliativní tým – je poradním orgánem v indikaci a nastavení obecné a specializované paliativní péče. Zajišťuje konzultace a intervence paliativních specialistů pro všechna oddělení nemocnice, pacienty a jejich rodinné příslušníky.

Paliativní ambulance – každý čtvrtek od 13 – 15 hod. pouze po předchozí telefonické domluvě. V prostorách onkologické ambulance.

Kam se obracet?

Nemocnice Pelhřimov, p.o.
Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov 

Web: http://www.hospital-pe.cz/?page_id=14570&fbclid=IwAR0q6_9hnSRu4DFYelpnvigmJxBFLKBPWrBtaz1f1AZ3YpQn25-HFCYRbcQ

Kontakt

MUDr. Eliška Štokrová – vedoucí lékařka

Mgr. Markéta Fuchsová – koordinátor paliativní péče

telefon: 731 691 418
e-mail: paliativnipece@hospital-pe.cz

 

Sdílení o.p.s.

Telč

Provázíme na cestě stářím a nemocemi. Snažíme se poradit a pomoci ve chvílích, kdy stáří začíná přinášet starosti.

Pomáháme starým a vážně nemocným lidem radou, podporou, zdravotními a sociálními službami zůstat doma až do konce v sepětí s rodinou.

Vše se odvíjí od individuálních potřeb jednotlivých klientů. Zdravotní sestra, sociální pracovnice a lékař navštíví klienta a spolu s pečující osobou domluví podrobnosti péče. Vždy navazujeme spolupráci s praktickým či ošetřujícím lékařem. Zdravotní sestry poté navštěvují klienta dle potřeby a jsou nepřetržitě k dispozici na telefonu. Rodina tak může kdykoli (24 hodin denně, 7 dní v týdnu) zavolat na tzv. pohotovostní číslo a požádat zdravotní sestru o radu či okamžitou návštěvu. Zdravotní sestra může během své návštěvy s klientem a rodinou strávit tolik času, kolik je potřeba.

Dojezdová vzdálenost do 20 km od Telče v Kraji Vysočina a v ORP Dačice v Jihočeském kraji

Terénní odlehčovací služba

Půjčovna pomůcek

Domácí ošetřovatelská péče

Odborné sociální poradenství

Kam se obracet?

Sdílení o.p.s.
Masarykova 330, 588 56 Telč

Web: http://www.sdileni-telc.cz

Kontakt
Mgr. Anna Svobodová
vedoucí zdravotní sestra
telefon: 775 574 977
e-mail: anna.svobodova@sdileni-telc.cz

 PŮJČOVNA POMŮCEK

v budově polikliniky v Telči, ulice Masarykova 330 nebo přímo v domácnosti klienta po dohodě

pondělí  8:00 – 11:30 a 12:00 – 16:00

středa  12:00 – 16:00 

Jaroslava Nováková, DiS.
sociální pracovnice
telefon: 737 191 490
e-mail: jaroslava.novakova@sdileni-telc.cz

TERÉNNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

Bc. Jana Zatloukalová
sociální pracovnice
telefon: 775 574 973
e-mail: jana.zatloukalova@sdileni-telc.cz

Domácí hospic sv. Zdislavy

Třebíč

Zdravotní lékařské a nelékařské služby – tým lékařů paliatrů a specializovaných sester, kteří Vám budou po podpisu smlouvy k dispozici 24 hodin 7 dní v týdnu. Kromě plánovaných návštěv budete mít k dispozici pohotovostní telefonní číslo, na které se vždy dovoláte a dle potřeb přijede zdravotní sestra nebo lékař. Tato služba je hrazena ze zdravotního pojištění. 

Sociální služby – sociální pracovníci a tým pečovatelek Vám může pomoci s nepřetržitou náročnou péčí a umožnit Vám potřebný odpočinek. Nabízíme pomoc při hygieně, stravování a s dohledem v situaci, kdy si potřebujete zařídit osobní věci. Tato služba je zpoplatněna částkou 130 Kč na hodinu, která vychází ze Zákona č. 108 o sociálních službách a vyhlášky 505 k tomuto zákonu. 

Psychoterapeutická podpora – můžete využít podpory kvalifikovaného psychologa.

Spirituální podpora – dle Vaší potřeby a přání nabízíme návštěvu kněze, pastoračního asistenta.

Půjčovna kompenzačních pomůcek – můžete využít široké nabídky naší půjčovny a zapůjčit si pomůcku, která Vám usnadní péči. Po podpisu smlouvy je povinnou pomůckou elektrické polohovací lůžko, které je nezbytné pro zvládnutí odborné péče a umožňuje vyšší komfort jak pro pacienta, tak pro pečující rodiny, a především pro zdravotnický tým. 

Dojezd po oblasti Třebíčska

Kam se obracet?

Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč
Generála Sochora 705, 674 01 Třebíč

Web: https://www.domacihospictrebic.cz/

Kontakt

Informativní schůzku si můžete domluvit s:

Bc. Eva Hanáková – koordinátor zdravotně-sociální péče, kontaktní osoba pro nové pacienty

tel.: 733 670 166

e-mail: eva.hanakova@trebic.charita.cz

nebo

Mgr. Eva Vráblová – vedoucí Domácího hospice sv. Zdislavy Třebíč

tel.: 734 435 207

e-mail: eva.vrablova@trebic.charita.cz

 

Domácí hospicová péče oblastní Charity

Žďár nad Sázavou

Služba je poskytována na území okresu Žďár nad Sázavou ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností: Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě, Velké Meziříčí

Poskytované služby

Zdravotní péče

 • Nabízíme odbornou lékařskou péči.
 • Nabízíme odbornou zdravotní péči, kterou vykonávají zdravotní sestry dle ordinace lékaře.

Odlehčovací služba

Doplňkové služby

 • Doprovázení, péče o osoby blízké, péče o pozůstalé, pietní péče
 • Duchovní a psychologickou péči
 • Nabízíme možnost pohovořit si s psychologem.
 • Zprostředkujeme návštěvu duchovních různých církví.
 • Zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek

Odlehčovací služba 

– po-pá 7-15:30 

– působí v okresu Žďár nad Sázavou

Kam se obracet?

Domácí hospicová péče oblastní Charity
Horní 28, 591 01 Žďár nad Sázavou

Web: https://zdar.charita.cz/nase-sluzby/dhp/

Kontakt

Vedoucí Domácí hospicové péče: Barbora Hadrous

telefon: 731 636 957
604 843 062

e-mail: dhp@zdar.charita.cz

Odlehčovací služba

Po – pá  7.00-15.30 hod.

Vzhledem k terénní povaze služby je vhodná telefonická domluva předem.

10%

sleva jen pro tebe 🎁

Přihlaš se k odběru novinek a získej exkluzivní uvítací slevu v e-shopu. Zároveň se o novinkách a speciálních nabídkách dozvíš hned mezi prvními!

Respektuji tvé soukromí. Přečti si stránku ochrana osobních údajů pro bližší informace.