domácí hospice v Olomouckém kraji

Domácí hospice v Olomouckém kraji

Rychlý seznam

Olomouc

Agentura Pomadol, s.r.o.
Hospicová péče Caritas
Nejste sami – mobilní hospic, z.ú.

Přerov

Mobilní hospic Strom života

Šumperk

Hospicová péče Caritas

Zábřeh

Hospicová péče Charity Zábřeh

Agentura Pomadol, s.r.o.

Olomouc

Odbornou pomocí pro pacienty v závěrečném stadiu nevyléčitelného onemocnění a pro jeho blízké, kteří o něj pečují v domácím prostředí, může být specializovaná domácí paliativní péče, kterou naše agentura poskytuje.

Jde o komplexní odbornou péči o nevyléčitelně nemocného člověka v konečném stádiu nemoci. Podílí se na ní náš tým odborníků – sestry domácí zdravotní péče, pečovatelky, sociální pracovnice, popř. psycholog, duchovní, kteří se starají o klienta a poskytují podporu jeho rodinným příslušníkům. Je možné zajistit také poradenstvízapůjčení vhodných pomůcek (např. polohovací postel, oxygenerátor, infuzní pumpa, dávkovač opiátu a další).

Náš odborný zdravotní personál dochází do domácnosti nemocného a pro případ potřeby je nepřetržitě na telefonu. Klient i ti, kdo o něj pečují, mají jistotu, že se mají na koho obrátit a s touto pomocí a podporou péči v domácím prostředí zvládnou.

Paliativní péče přináší nemocnému jistotu, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí a budou zmírňovány další nepříznivé příznaky zhoršujícího se zdravotního stavu. Péče zahrnuje léčbu bolesti, prevenci a ošetřování proleženin, mírnění dýchacích obtíží a zajištění výživy. Cílem je, aby nemocný mohl prožít poslední týdny a dny života co nejkvalitněji.

Specializovanou paliativní péči má náš klient k dispozici vždy, když ji vzhledem k průběhu onemocnění potřebuje.
O klienta pečuje profesionální tým odborníků, který podle vytvořeného plánu pomoci pružně reaguje na jeho požadavky, na zhoršení stavu a oprávněné nároky na péči.

Klient a jeho rodina mají k dispozici telefonní číslo, na které je možné se kdykoliv obrátit se žádostí o radu a pomoc. Z vážných důvodů lze uskutečnit pohotovostní výjezd ke klientovi mimo plánované návštěvy.

V případě, kdy z jakéhokoliv důvodu není možné pokračovat v péči o klienta v domácím prostředí, je možné zprostředkovat jeho přijetí do hospice, kde s ním také mohou po celou dobu pobývat jeho blízcí.

Kam se obracet?

Agentura Pomadol, s.r.o.
Dobnerova 26, 779 00 Olomouc

Web: http://agentura.pomadol.cz/stranky/33/domaci-paliativni-pece/

Kontakt:

telefon: 585 411 742
603 560 277
e-mail: info@pomadol.cz

Hospicová péče Caritas

Olomouc, Šumperk, Zábřeh

Zajišťujeme specializovanou mobilní hospicovou péči o umírající dospělé osoby v jejich domácím prostředí. Poskytujeme péči lékařskou, ošetřovatelskou, sociální, psychologickou a duchovní. Jsme oporou jak pro pacienta, tak pečující rodinu.

Službu poskytuje Charita Olomouc ve spolupráci s dalšími Charitami v Olomouckém kraji a Hospicem na Sv. Kopečku v NEPŘETRŽITÉM provozu pro oblasti: Olomouc, Konice, Lipník nad Bečvou, Přerov, Prostějov, Šternberk, Zábřeh, Šumperk

Podle potřeby Vám poskytneme:

 • Odbornou lékařskou péči – spočívající v léčbě bolesti a přidružených symptomů, návštěvu lékaře v domácnosti, telefonické konzultace, drobné zdravotní výkony, aby pacient nemusel být převážen do nemocnice
 • Odbornou péči týmu zdravotních sester – podávání léků k tišení bolesti, převazy a další zdravotní výkony
 • Podporu sociálního pracovníka – poradenství ve věci příspěvku na péči a v dalších sociálně právních oblastech
 • Duchovní podporu – prostřednictvím pastoračního pracovníka nebo duchovního, budete-li si přát
 • Zapůjčení kompenzačních pomůcek
 • Využití návazných služeb

Kam se obracet?

Hospicová péče Caritas
Peškova 484/1, 779 00 Olomouc

Web: https://www.olomouc.charita.cz/nase-sluzby/zdravotni-a-hospicova-pece/hospicova-pece-caritas/

Kontakt:

odborný garant: MUDr. Martina Kirchnerová
kontaktujte nás v pracovní dny v době od 8:00 do 15:00

PRACOVIŠTĚ OLOMOUC 

(pro oblast Olomouc, Konice, Lipník nad Bečvou, Přerov, Prostějov, Šternberk)
Řepčínská 2, Olomouc

telefon:  603 250 302

e-mail: paliativa@olomouc.charita.cz

PRACOVIŠTĚ ZÁBŘEH
Žižkova 15, Zábřeh 

telefon: 736 765 145

e-mail: paliativa.zabreh@olomouc.charita.cz

PRACOVIŠTĚ ŠUMPERK
Jeremenkova 7, Šumperk 

telefon: 777 674 703

e-mail: paliativa.sumperk@olomouc.charita.cz

Nejste sami – mobilní hospic, z.ú.

Olomouc

Specializovaná paliativní péče pro dospělé i děti.

Dojezd po okresu Olomouc a okolí, max. do 35-40 km.

ČINNOSTI, NA KTERÉ SE NAŠE MOBILNÍ SPECIALIZOVANÁ PALIATIVNÍ PÉČE ZAMĚŘUJE:

 • Léčba a kontrola bolesti, dušnosti.
 • Zajištění příjmu tekutin a výživy, zajištění péče o vyprazdňování.
 • Ošetřování ran ( operační rány, dekubity, bércové vředy ).
 • Ošetřování všech druhů stomií.
 • Péče o permanentní katetry ( žilní, močové, žaludeční ).
 • Psychickou a duchovní podporu klienta a jeho rodiny.
 • Plnění dalších lékařských ordinací ( odběry krve, atd. ).
 • Řešení ostatních neuspokojených potřeb ( zdravotních, psychických, sociálních, duchovních ).
 • Služby jsou poskytovány 24 hodin, 365 dní v roce.

DALŠÍ ČINNOSTI, KTERÉ NABÍZÍME

 • Pohotovostní služba 24 hodin/365 dní v roce, tj. výjezd k pacientovi mimo plánované návštěvy, z vážných důvodů.
 • Poskytnutí informací o možnostech další vhodné péče pro daného klienta.
 • Poradenství sociálního pracovníka, psychologa, zprostředkování návštěvy kněze.
 • Zapůjčení kompenzačních pomůcek za úhradu dle platného ceníku ( polohovací postel, antidekubitní matrace, invalidní vozík, WC křeslo, apod. ).
 • Pomoc rodině při péči o zemřelého, návštěvu pozůstalých.

Kam se obracet?

Nejste sami – mobilní hospic, z.ú.
Stupkova 18, 779 00 Olomouc

Web: https://nejstesami.eu/

Kontakt:

telefon: 703 134 603 (7-15:30)
e-mail: mobilnihospic@nejstesami.eu

Odlehčovací služba

telefon: 703 134 603

e-mail: bilkova@nejstesami.eu

Domácí hospic Strom života

Přerov

Strom života je domácí hospic, který poskytuje své služby pacientům v pokročilých a konečných stadiích nevyléčitelných nemocí. Našim cílem je umožnit těžce nemocným pacientům, aby strávili závěr života v rodinném kruhu, zachovali si svoji důstojnost a měli přístup k co nejkvalitnějším službám. Zároveň chceme podpořit jejich blízké v každodenní péči.

Domácí hospic Strom života zdarma nabízí své služby nevyléčitelně nemocným lidem a jejich blízkým, kteří o ně doma pečují. Poskytuje rodině podporu, umožňuje, aby člověk v posledních dnech a týdnech života mohl žít důstojně, měl čas na své nejbližší a čas na rozloučení.

Co nabízíme?

 • Tým odborníků, kteří jsou speciálně vzdělaní v oblasti práce s pacienty na konci života
 • Dostupnost návštěvní lékařské a ošetřovatelské služby sedm dní v týdnu 24 hodin denně.
 • Paliativní péči, která je zaměřená na zmírnění utrpení, na léčbu bolesti, na tlumení příznaků, které nemoc provázejí, a která respektuje přání pacienta a jeho blízkých.
 • Otevřenou, pravdivou a empatickou komunikaci, podporu a doprovázení.

Poskytujeme péči na území Moravskoslezského (kromě Krnovského výběžku), Olomouckého a Zlínského kraje, při dodržení dojezdové vzdálenosti do 30 minut od jednotlivých poboček:

 • Nový Jičín, Kostelní 71 / 37
 • Rožnov pod Radhoštěm, Letenská 1183
 • Havířov, Dlouhá třída 1134/83
 • Zlín, Třída Tomáše Bati 3705
 • Přerov, Budovatelů 197/6

Odlehčovací služby
Paliativní ambulance + pokoj ve spolupráci s nemocnicí v Novém Jičíně

Kam se obracet?

Domácí hospic Strom života
Kostelní 71/37, 741 01 Nový Jičín

Web: http://www.zivotastrom.cz/

Kontakt:

Mgr. Jana Wasilová (hospicové služby)

telefon: 553 038 016
+420 604 144 504 (odlehčovací služby)
e-mail: wasilova@zivotastrom.cz

Aneta Badžgoňová (odlehčovací služby)

telefon: 604 144 504
e-mail: odlehcovaci@zivotastrom.cz
 

Marie Dorazilová (poradenské služby)
telefon: 734 571 194
e-mail: dorazilova@zivotastrom.cz

Pobočky:

Nový Jičín, Kostelní 71 / 37
Rožnov pod Radhoštěm, Letenská 1183
Havířov, Dlouhá třída 1134/83
Zlín, Třída Tomáše Bati 3705
Přerov, Budovatelů 197/6

Domácí hospicová péče Charity Zábřeh

Zábřeh

Domácí hospicová péče Charity Zábřeh je součástí domácí zdravotní péče. Domácí hospicovou péči indikuje praktický lékař pacienta nebo ošetřující lékař při propuštění z nemocnice a je hrazená zdravotní pojišťovnou pacienta. Se zdravotními pojišťovnami v našem regionu máme nasmlouvaný Signální kód, díky kterému můžeme poskytnout ošetřovacích návštěv více – záleží na ordinaci ošetřovatelské péče lékařem dle aktuálního zdravotního stavu pacienta – i více než 3 hodiny denně. Domácí hospicová péče je dostupná během 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, včetně sobot, nedělí a svátků. Velmi úzce spolupracujeme s praktickými lékaři jednotlivých pacientů a s lékařkou z ambulance bolesti.

Kromě této tzv. obecné hospicové péče, poskytujeme v našem regionu také vysoce odbornou mobilní specializovanou paliativní péči, kde domácnost vybavíme podobně jako akutní nemocniční lůžko přístroji a péči realizuje tým pod vedením paliativního lékaře. Ve spolupráci s profesionály jsme schopni rozlišit, jaká péče je v danné situaci ta nejvhodnější.

Domácí hospicová péče je určena nevyléčitelně nemocným lidem, kteří chtějí žít a dožít doma, u nichž byla ukončena léčba vedoucí k vyléčení a byla doporučena léčba paliativní a při obvyklém průběhu nemoci lze očekávat, že mají před sebou život v řádu týdnů či měsíců.

Předpokladem poskytování domácí hospicové péče je aktivní spolupráce rodiny nebo blízkých nemocného, rodina je ochotná se spolupodílet na péči a v rodině či mezi pacientovými blízkými je alespoň jedna osoba připravená převzít odpovědnost za kontinuální péči o pacienta.

Poradenství pro pozůstalé – v poradně pracují poradci s profesní kvalifikací – dle telefonické domluvy

Kam se obracet?

Domácí hospicová péče Charity Zábřeh
Žižkova 15, 789 01 Zábřeh

Web: http://www.zabreh.charita.cz/cs/dhp.php

Poradna

tel.: 583 412 587

Otevírací doba:

Po  12 – 16 hod, Čt 8 – 14 hod, nebo dle telefonické domluvy

Koordinátor domácí hospicové péče:

Mgr. Marta Třísková, DiS.

mobil: 736 510 816

e-mail: domaci.hospic@charitazabreh.cz

Vrchní sestra domácí zdravotní a hospicové péče: 

Bc. Ludmila Nováková

mobil: 736 509 441

e-mail: zdravotni.pece@charitazabreh.cz

10%

sleva jen pro tebe 🎁

Přihlaš se k odběru novinek a získej exkluzivní uvítací slevu v e-shopu. Zároveň se o novinkách a speciálních nabídkách dozvíš hned mezi prvními!

Respektuji tvé soukromí. Přečti si stránku ochrana osobních údajů pro bližší informace.