domácí hospice v Praze a Středočeském kraji

Domácí hospice v Praze a Středočeském kraji

Rychlý seznam

Benešov

RUAH o.p.s.

Beroun

Centrum domácí péče

Čerčany

Domácí hospic Dobrého pastýře

Kladno

Hospic svaté Hedviky

Kolín

Domácí hospic Srdcem

Kutná Hora

SC domácí péče, o.p.s.

Lysá nad Labem

Domácí hospic Nablízku, z.ú.

Mělník

Hospic Tempus, z.s.

Oskořínek (Nymburk)

Domácí hospic …doma nejlíp

Praha

Domácí hospic Cesta domů

Mobilní hospic Most k domovu

Péče doma – mobilní hospic, z.ú.

Příbram

Paliativní tým oblastní nemocnice Příbram

Sedlčany

Domácí hospic Křídla

RUAH o.p.s.

Benešov

Domácí hospicová péče poskytuje komplexní péči týmu lékaře, zdravotních sester, psychologa a sociálních pracovníků pro nemocné v posledním stádiu života – 24 hod denně.

Nemocný nebude trpět nesnesitelnými bolestmi.
Není omezen ve svých návycích a potřebách.
Každý den může být kdykoliv se svými blízkými.

Péči zajišťujeme v terénu 24 hod denně 7 dní v týdnu podle potřeb a zdravotního stavu pacienta. Lékař naší Ambulance paliativní medicíny a léčby bolesti navštěvuje pacienty doma. Stejně tak zdravotní sestry a všichni členové multidisciplinárního týmu.

Pečujeme o pacientovy blízké. Naučíme je potřebné dovednosti, připravíme je na očekávané situace, budeme s nimi na telefonu ve dne v noci, provedeme je těžkým obdobím a budeme při nich stát i v době po úmrtí.

Poskytneme pacientovi potřebné kompenzační pomůcky jako je elektrická polohovací postel, WC křeslo, vanový zvedák apod.
Zajistíme potřebnou zdravotnickou techniku – lineární dávkovače, odsávačky, koncentrátory kyslíku apod.

Podle potřeb nabízíme další sociální služby, péči psychologa a duchovního v domácnosti pacienta.

Kam se obracet?

RUAH o.p.s.
Tyršova 2061, 256 01 Benešov

Web: https://ruah-ops.cz/sluzby/domaci-hospicova-sluzba/

 

Všichni, kteří si přejete, aby Váš blízký umíral doma, v prostředí, kde je mu nejlépe, kontaktujte pro další informace naší vrchní sestru:

Daniela Bendová (zdravotní sestra domácí péče)
Tel: 604 129 560
E-mail: domacipece@ruah-ops.cz

 

Centrum domácí péče

Beroun

Působíme v okresech Beroun, Kladno, Praha – západ,  Rakovník a Příbram.

Náš tým je tvořen lékaři, zdravotními sestrami a dalšími specialisty, kteří pomáhají v domácím hospici. Odborným zástupcem je MUDr. Barbora Szonowská, která je zkušenou lékařkou v paliativní péči. Sesterský tým absolvoval intenzivní mezinárodní kurz ELNEC pro poskytování domácí hospicové péče. V případě zájmu je možné využít i služeb sociální pracovnice, psychologa, kaplana a dalších spolupracovníků. V současné době spolupracujeme v hospicové péči s všemi pojišťovnami.

Kam se obracet?

Centrum domácí péče.
Politických vězňů 40, 266 01 Beroun

Web: http://centrumdomacipece.cz/

Kontaktní telefon: 607 098 798

Kontaktní e-mail: info@centrumdomacipece.cz

Kontaktní pracoviště:

Okres Kladno – Slaný (Nemocnice Slaný)

Okres Praha západ – Trnová

Okres Příbram – Dobříš

Okres Rakovník – Rakovník (Masarykova nemocnice Rakovník)

Domácí hospic Dobrého pastýře

Čerčany

Pečujeme o nevyléčitelně nemocné pacienty všech věkových kategorií, kteří chtějí žít a dožít doma.

Základní podmínky přijetí do péče:

 • nevyléčitelně nemocný je v konečné fázi svého onemocnění, má před sebou život v řádu několika týdnů či měsíců
 • pečující osoba musí být přítomná během celého dne
 • bydliště nemocného je do 30 km od Čerčan
 • informovaný svobodný souhlas nemocného 
 • schválení žádosti lékařem domácího hospice 

Kam se obracet?

Domácí hospic Dobrého pastýře
Sokolská 584, 257 22 Čerčany

Web: https://www.hospic-cercany.cz/sluzby/hospic/domaci-hospic/

Nejjednodušší je přijít osobně na sociální oddělení TŘI, z.ú., Sokolská 584, Čerčany, kde Vám poradí a pomůžou s vyplněním všech potřebných dokumentů.

Rádi Vám poradíme i na telefonu 605 110 221 a to v čase:

PO 9:00 – 13:00

UT 8:00 – 12:00

ST 10:30 – 15:00

ČT 8:00 – 12:00

PÁ 8:00 – 12:00

Vyplněné a podepsané dokumenty přineste osobně, nebo pošlete poštou na výše uvedenou adresu organizace.

Poradit se s námi, jak postupovat, můžete přímo se staniční sestrou 731 453 066 nebo na telefonním čísle domácího hospice 734 435 033.

Informace Vám poskytne i Váš praktický lékař.

e-mail: domaci@hospic-cercany.cz 

Hospic svaté Hedviky, o.p.s.

Kladno

Hospic svaté Hedviky, o.p.s. poskytuje odbornou sociálně zdravotní péči těžce nemocným, umírajícím lidem a jejich rodinám 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Cílem péče je umožnit těžce nemocnému setrvat v domácím prostředí do konce jeho života. Domácí hospicová péče nabízí komplexní péči o nemocné s vážnou nevyléčitelnou nemocí se zdravotními komplikacemi a nemocným v závěru života.

Hospic svaté Hedviky, o.p.s. nabízí služby zdravotního týmu (lékaře, zdravotní sestry) a dalších nezdravotnických pracovníků v situaci, kdy se rodina rozhodne svého blízkého doprovodit ke konci života ve svém domácím, známém prostředí.

Náš hospicový tým dojíždí k pacientům na základě domluvy a individuálních potřeb pacienta a pečujících, nastavuje optimální léčbu, pomůže a poradí pečujícím také s ošetřovatelskou péčí, zaškolí a zacvičí pečující. Poradí také v sociální oblasti, nabízí psychologickou i duchovní pomoc, vždy se souhlasem.

Domácí hospicovou péči zajišťujeme 7 dní v týdnu 24 hodin denně dle aktuálního ceníku.

Dojezd po celém kresu Kladno, nebo do 30 km

Kam se obracet?

Hospic svaté Hedviky, o.p.s.
Huťská 1496, 272 01 Kladno

Web: https://www.hospicsvatehedviky.cz/domaci-hospic/

Kontakt

Lucia Řepová – příjem pacientů

telefon: 606 947 006 (8-16)

Žádosti o přijetí

telefon: 736 695 836

e-mail: dana.korseltova@hospicsvatehedviky.cz

Odlehčovací služby

telefon: 774 951 755

Domácí hospic Srdcem

Kolín

Domácí hospic Srdcem nabízí specializovaný typ péče, jejímž cílem je, aby i těžce nemocný člen rodiny mohl žít i prožít závěr svého života doma mezi svými blízkými. Poskytujeme komplexní odbornou, zdravotní, sociální, příp. psychologickou i duchovní péči. Přejeme si, aby i nevyléčitelně nemocný pacient mohl žít nejlépe bez bolesti, nezůstal ani v posledních chvílích osamocen (aby mohl být obklopen především svými blízkými) a aby za každých okolností byla zachována jeho lidská důstojnost.

NABÍZÍME
• specializovanou domácí zdravotní péči dostupnou 24 denně, o víkendu i svátcích
• kompletní ošetřovatelskou péči, včetně léčby bolesti, dušnosti, ošetřování ran, stomií aj.
• zapůjčení pomůcek usnadňujících péči (automatické polohovací lůžko, koncentrátor kyslíku, antidekubitní matrace atd.)
• respekt k přání pacienta a jeho blízkých
• doprovázení, podporu a pomoc rodině v období těžké nemoci i v čase zármutku
• pomoc v posledních záležitostech, jako je praktická pomoc při péči o zemřelého

Hospic poskytuje péči v dojezdové vzdálenosti do 30 km od Kolína.

Kam se obracet?

Domácí hospic Srdcem
Smetanova 764, 280 02 Kolín

Web: http://hospic-kolin.cz/

Kontakt

telefon: 775 031 332
e-mail: info@hospic-kolin.cz

Kontaktní místo pro osobní setkání je Budova Polikliniky, 2. patro, úřední hodiny jsou v pondělí od 9.00 do 12.00 (ostatní dny po telefonické dohodě).

SC domácí péče, o.p.s.

Kutná Hora

Terénní hospicovou péčí se rozumí péče o nemocného v konečné fázi choroby, kdy již nelze očekávat žádné terapeutické výsledky. Jde o péči zaměřenou na  tišení bolesti nemocného a další zmírnění nepříznivých příznaků onemocnění.

Hospicová péče přináší dar klidného závěru života ve vlastní rodině, mezi svými. Víme, že tato situace je velmi náročná také pro rodinu a okolí pacienta, umíme podpořit i pečující. Pokud je hospicová péče indikována lékařem, je  hrazena zdravotní pojišťovnou.

Kam se obracet?

SC domácí péče, o.p.s.
Přítoky 119, 284 01 Kutná Hora

Web: http://www.scdomacipece-kh.com/sluzby/terenni-hospicova-pece/

Kontakt

telefon: 734 241 683 (koordinátorka ošetřovatelských a sociálních služeb)

607 598 240 (Mgr. Patricie Daňková – ředitelka společnosti)

731 823 306 (non-stop)

e-mail: scdomacipece@seznam.cz

Kontaktní kancelář

SC domácí péče, o.p.s.

Městské Sady 463/2, 284 01 Kutná Hora

Domácí hospic Nablízku, z.ú.

Lysá nad Labem

Dojezd do 30 km od Lysé nad Labem

Poslání Domácího hospice Nablízku, z.ú.:

 • zajišťovat kvalifikovanou pomoc nemocným s nevyléčitelným onemocněním v konečném stádiu a umírajícím v posledních měsících jejich života,
 • prosazovat úctu k lidskému životu ve všech jeho stadiích a respektovat lidskou důstojnost  v závěru života,
 • spolupracovat s dalšími státními, nestátními, zdravotnickými i jinými institucemi a jednotlivci, se kterými je  spolupráce nezbytná pro naplňování poslání ústavu,
 • napomáhat v péči o členy rodiny a blízké osoby nevyléčitelně nemocných, umírajících i zemřelých, a to zejména po stránce duševní, popř. duchovní,
 • vzdělávat a zlepšovat informovanost veřejnosti o kvalitní paliativní péči.

Činnost Domácího hospice Nablízku, z.ú.:

 • poskytování domácí zdravotní péče podle zákona 372/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • duchovní a pastorační péče,
 • půjčovna zdravotních pomůcek.

Kam se obracet?

Domácí hospic Nablízku, z.ú.
Husovo nám. 550/5, 289 22 Lysá nad Labem

Web: http://www.hospic-lysa.cz/

Kontakt

telefon: 731 268 306 (po-pá od 8 do 16h)

e-mail: poradna@hospic-lysa.cz

Kontaktní pracoviště

Husovo nám. 550/5, Lysá nad Labem

út a čt  8 – 12h.

(v ostatní dny po telefonické dohodě)

Ambulance paliativní medicíny

Masarykova 176/1, Lysá nad Labem

Ordinační hodiny:  st 17 – 19h

(objednání  do ordinace nebo domluvení návštěvy v rodině na telefonu  731 268 306)

Hospic Tempus, z.s.

Mělník

Ve spolupráci s praktickými lékaři poskytujeme v okrese Mělník a Praha – východ odbornou domácí zdravotní péči ve vlastním sociálním prostředí pacienta, psychosociální podporu pacientovi i jeho rodině a kvalifikovanou odlehčovací a pečovatelskou pomoc.

Zajistíme Vám pomůcky usnadňující péči o nemocného ve Vašem domově a budeme Vám k dispozici, kdykoliv nás budete potřebovat! Bezplatně zapůjčíme elektrické polohovací lůžko po celou dobu trvání naší péče. Služba je poskytována  24 hodiny denně s možností telefonické konzultace. Zprostředkujeme Vám i duchovní pomoc, pokud si to budete přát.

Náš personál pečujícím ukáže, jak se o nemocného starat. Zdravotní sestry pravidelně dochází do domácnosti, průběžně kontrolují zdravotní stav pacienta, podávají léky ( injekce a infuze ), včetně opiátů, převazují rány, měří fyziologické funkce, poradí s pitným režimem a stravováním a také ohledně příznaků těžké nemoci, jako jsou například bolest, dušnost, nevolnost, zácpa.

Služba směřuje k tomu, aby osoba, o kterou je pečováno, mohla být ve svém domácím, tedy v přirozeném a důvěrném sociálním prostředí. Naší snahou je také vytvořit pečující osobě dostatečný časový prostor pro nezbytný odpočinek a načerpání nových sil a vychází zcela z individuálních potřeb každého jednotlivce.

Podmínky pro přijetí klienta do domácí hospicové péče:

 • Nemocný trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém stadiu a je zajištěna celodenní péče jiné osoby nebo rodiny klienta. 

Kam se obracet?

Hospic Tempus, z.s.
Pražská 530/21, 276 01 Mělník

Web: http://www.hospictempus.cz/

Kontakt

telefon: 720 557 554 (Po–Pá 8:00–17:00 hod.)
e-mail: hospic@hospictempus.cz

Ambulance

Fugnerova 3523, Mělník

pá 13 – 16 (po tel. objednání)

Domácí hospic …doma nejlíp

Oskořínek

Dojezd do cca 30 km od Nymburka.

Služba domácího hospice …doma nejlíp má za cíl dosáhnout maximální kvality života v mezích základního onemocnění

 • nastaví léčbu bolesti,
  zmírní utrpení provázející konečná stádia nevyléčitelné nemoci
 • nabízí konzultační služby lékařů v oboru paliativní medicíny, anesteziologie a interny, spolupráci s praktickými lékaři, pomoc psychoterapeuta a  duchovní služby
 • nabízí podporu, pomoc a poradenství osobám a rodinám pečujícím o svého blízkého při zajištění péče po úmrtí, podporu pozůstalým

Po přijetí budete mít k dispozici telefonní číslo zdravotní sestry, která s Vámi bude v kontaktu a bude koordinovat péči.
Nabídneme Vám také služby psychoterapeuta a duchovního.

Kam se obracet?

Domácí hospic …doma nejlíp
Zelená 184, 289 32 Oskořínek

Web: https://www.domanejlip.cz/

Kontakt

telefon: 603 585 553

denně v pracovní dny od 8 do 15 hodin
mimo uvedenou dobu nás kontaktujte prostřednictvím SMS zprávy, ozveme se Vám, jakmile to bude možné
e-mail: hospic@domanejlip.cz

Martina Juláková

e-mail: julakovam@domanejlip.cz

Domácí hospic Cesta domů

Praha 4

Provozujeme domácí hospic a poradnu pro nevyléčitelně nemocné a jejich rodiny. Přispíváme ke společenským změnám s cílem zlepšit péči o lidi na konci života.

Nevyléčitelně nemocným umírajícím lidem na území hl. m. Prahy poskytujeme zdravotní péči 24 hodin denně 7 dní v týdnu v jejich domácím prostředí. Podporujeme jejich blízké v každodenní péči o nemocného. Staráme se o dětské i dospělé pacienty.

O pacienta i pečující se stará multidisciplinární tým

Péče o umírající spočívá v tišení fyzických příznaků nemoci a v řešení dalších – psychických, sociálních i duchovních – obtíží a v pomoci jejich blízkým.

Do péče je zapojen tým profesionálů z různých oborů, který podporuje nemocné a jejich blízké ve všech ohledech.

Poradna
Poskytujeme zdarma osobní a telefonické poradenství v oblasti péče o nevyléčitelně nemocné pro kohokoliv z celé České republiky.

Ambulance paliativní a podpůrné péče
Provozujeme mobilní ambulanci, která formou jednorázové návštěvy ve vlastním sociálním prostředí pomáhá řešit fyzické i jiné obtíže pacientům s pokročilým nádorovým i nenádorovým onemocněním. Pomáháme připravit plán budoucí péče.

Podpůrné služby
Nabízíme psychosociální pomoc nevyléčitelně nemocným dospělým i dětem a těm, kteří o ně pečují. Podporujeme ty, jež se vyrovnávají se ztrátou blízkého.

Odlehčovací služby
Podporujeme dlouhodobě a těžce nemocné v běžných činnostech denní potřeby, které kvůli nemoci sami nezvládnou

Půjčovna pomůcek
Poskytujeme širokou nabídku kompenzačních pomůcek, které zkvalitňují život těžce nemocným a ulehčují jejich blízkým péči..

Knihovna
Jediná knihovna v Praze zaměřená na literaturu o konci života a péči o umírající. Nabízí absenční i prezenční výpůjčky.

Kam se obracet?

Domácí hospic Cesta domů
Heleny Kočvarové 1, 140 00 Praha 4

Web: https://www.cestadomu.cz/

Kontakt

Centrálním dispečink

po-pá od 9 do 17 hodin

telefon: 778 786 762 nebo 778 786 759

e-mail: info@cestadomu.cz

Poradna

telefon: 775 166 863 nebo 283 850 949
e-mail: poradna@cestadomu.cz

Pravidelná otevírací doba
pondělí–pátek: 9–17 hodin

Půjčovna pomůcek

telefon: 775 556 925
e-mail: pujcovna@cestadomu.cz

Knihovna

telefon: 775 055 207
e-mail: knihovna@cestadomu.cz

Mobilní hospic Most k domovu

Praha – Zbraslav

Hospic poskytuje péči na území hlavního města Prahy a na Praze západ.

Služby kryjí pojišťovny, kromě 211, která nehradí návštěvy a vyšetření lékařem.

V domácím hospici o klienta společně pečují jeho blízcí (rodina) a multidisciplinární tým Domácího hospice Most k domovu. Klient přitom pobývá ve svém domácím prostředí – tam, kde to dobře zná a kde může být obklopen svými nejmilejšími. Ve spojení s profesionální paliativní péčí našich odborníků to může vést ke šťastnějšímu rozpoložení pacienta a dokonce ke zmírnění jeho duševního a tělesného utrpení.

Domů za ním a rodinou pravidelně dochází zdravotní sestry a v případě potřeby také lékař, psycholog, sociální pracovník a další odborníci. V týmu Domácího hospice Most k domovu jsou lékaři specializující se na paliativní péči, anesteziologii i léčbu bolesti.

Zdravotní sestry i lékař jsou přitom v nepřetržité pohotovosti: rodina klienta se na ně může kdykoliv telefonicky obrátit. Právě trvalý dohled lékaře-specialisty je jedním ze základních principů fungování Domácího hospice Most k domovu.

Samotnou ošetřovatelskou péči zajišťují zdravotní sestry, které také mají příslušnou odbornou způsobilost. Četnost jejich návštěv záleží na indikaci lékaře. Sestry aplikují léky, infuze, provádí ošetřovatelskou rehabilitaci a ostatní úkony, které jsou v jejich kompetenci. Společně s rodinou se starají o hygienu pacienta, polohování, prevenci proleženin, případně ošetřují chronické rány a zajišťují ostatní potřeby pacienta v rámci ošetřovatelské péče. Sestry jsou odpovědné za denní hodnocení zdravotního stavu pacienta, zejména příznaků, které doprovázejí umírání.

Terénní odlehčovací služba – na celém území Praha Západ

Půjčovna pomůcek.

Kam se obracet?

Mobilní hospic Most k domovu
K Vejvoďáku 1576, 156 00 Praha – Zbraslav

Web: http://www.mostkdomovu.cz/

Kontakt

telefon: 212 248 035
e-mail: podatelna@mostkdomovu.cz

Ambulance paliativní medicíny
Karla Černého 1459/1, Praha 5 – Zbraslav

Pouze po tel. objednání – 212 248 035

Terénní odlehčovací služba

Kateřina Kabátová (vedoucí pečovatelské a odlehčovací služby)
telefon: 731 743 799
e-mail: katerina.kabatova@mostkdomovu.cz

Po -Pá: 8:00 – 16:00, po předchozí domluvě lze domluvit i jiný čas

So – Ne: po předchozí domluvě.

Půjčovna pomůcek

telefon: 212 248 037

Péče doma – mobilní hospic, z.ú.

Praha 5

Poskytujeme komplexní zdravotní a ošetřovatelskou péči klientům všech věkových skupin v domácím prostředí, a to na celém území Středočeského kraje. Cílem naší práce je pomoci lidem, kterým vzala nemoc, dočasně nebo trvale, možnost žít v domácím prostředí bez pomoci druhé osoby.

Domácí hospic pečuje o klienty od 20 let věku v okrese Příbram a Praha západ: Příbram, Dobříš, Sedlčany, Mníšek, okolí Slapské přehrady včetně malých vesniček a chatových oblastí.

Služby hospice:

 • Poradenství v sociální oblasti
 • Oxygenoterapie – je možné zapůjčit domů mobilní koncentrátor kysíku
 • Psychologická podpora pacienta a rodiny
 • Péče o pacienty s neonkologickými diagnózami – péče je určena pacientům v konečné fázi interních (cirhóza jaterní, ledvinné nebo srdeční selhání, konečná stádia chronické obstrukční plicní nemoci) a neurologických onemocnění (roztroušená skleróza, amyotrofická laterální skleróza).
 • Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek

Kam se obracet?

Péče doma – mobilní hospic, z.ú.
Vltavská 207/20, 150 00 Praha 5

Web: http://zivotdoma-hospic.cz/

Kontaktní osoby
 
Mgr. Lenka Čížkovská

vrchní sestra pro Středočeský kraj
telefon: 734 722 420
e-mail: lenka.cizkovska@zivotdoma.cz

Alena Petráková
ředitelka zdravotní péče
telefon: 777 701 175
e-mail: alena.petrakova@zivotdoma.cz

PALIATIVNÍ AMBULANCE

Náměstí Jiřího z Poděbrad 64, Poliklinika Nový Knín
nebo přímo v domácím prostředí pacienta

pondělí 7-14 hodin po telefonickém objednání: 318 593 217 nebo 777 308 687

ONKOLOGICKÁ AMBULANCE
Dukelských hrdinů 17, Praha 7, Holešovice

MUDr. Petra Garnolová
telefon: 777 308 687
e-mail: petra.garnolova@zivotdoma.cz

Ordinační hodiny

Pondělí: 7:30 – 12:00 (jen pro zvané, konzultace)

Úterý: 7:30 – 13:00

Středa: 7:30 – 14:30 (jen pro zvané, konzultace)

Čtvrtek 7:30 – 12:00 a 13:00 – 17:30

Pátek: 7:30 – 12:00

Paliativní tým oblastní nemocnice Příbram – Domácí péče Andělka

Příbram I

Náš podpůrný tým speciálně proškolených odborníků nejen pro paliativní péči je k dispozici onkologickým i neonkologickým pacientům a klade hlavní důraz na kvalitu jejich života. Dokáže úspěšně zvládat bolest a další průvodní jevy nejen závěrečných stadií onemocnění. Vychází důsledně z individuálních přání a potřeb pacientů, respektuje jejich důstojnost a hodnotové priority. Nevytrhává nemocné z jejich přirozených sociálních vazeb, ale umožňuje jim, aby toto období života prožili v důstojném a vlídném prostředí a ve společnosti svých blízkých. Snažíme se respektovat individualitu lidské osobnosti a její jedinečnost ve všech 4 základních rozměrech holistického – celostního pohledu (biologický, psychologický, sociální, spirituální). Tento typ léčby lze poskytovat v různých prostředích s ohledem na potřeby nemocného a jeho celkový stav.

Specializovaná mobilní paliativní péče je zajištěna agenturou domácí péče Andělka a paliatrem, péče je zdarma.

Každou středu je otevřena ambulance, kde ordinuje lékař se specializací na paliativní péči.

V rámci ošetřovatelské paliativní péče poskytneme radu a pomoc v těchto oblastech :
základní činnosti ošetřovatelské péče, správná manipulace s pacientem, polohování pacienta, prevence a ošetření dekubitů, převazy a ošetření různých kožních defektů, stomií a katetrů, péče o inkontinentní pacienty – výběr správných pomůcek, ošetřovatelská rehabilitace.

Domácí péče Andělka zajistí paliativní péči o pacienta v domácím prostředí denně. Je oporou pacientovi i rodině. Po dohodě s lékařem může podávat i opiátovou léčbu, aby pacient v netrpěl bolestmi. Pacient má možnost využít veškeré zdravotní služby, které jsou indikovány lékařem. Služby domácí péče Andělka jsou hrazeny pojišťovnou, tudíž pacient ani rodina nic nehradí.

Klinický psycholog poskytne účinnou podporu a psychoterapii nejen pacientovi v obtížné fázi života, ale i jeho blízkým.  Pacientovi pomůže najít cestu, jak porozumět a přijmout pocity spojené s určením diagnózy a s přijmutím svého stavu. Pro pozůstalé je citlivým průvodcem v procesu truchlení.                                                                             

Možnosti fyzioterapie v paliativní péči: individuální léčebná tělesná výchova, nácvik chůze, dechová gymnastika, míčkové facilitační techniky, prvky Basální stimulace, poradenství a zácvik rodinných příslušníků k provádění vhodných technik, rehabilitační pomůcky, úpravy domácího prostředí.

Nutriční terapeut pomáhá řešit konkrétní problémy spojené s příjmem stravy a tekutin. Poskytuje informace ohledně vhodné stravy pro domácí péči u pacienta, sestavuje nutriční plán a poskytuje poradenství pro pacienta i rodinu.

Sociální pracovník pomůže najít návaznou službu v terénní, ambulantní nebo pobytové formě včetně hospicu, poradí s vyřizováním sociálních dávek (např. invalidní důchod, příspěvek na péči) a také se zajištěním kompenzačních pomůcek.

V naší poradně nabízíme všestrannou účinnou oporu i příbuzným a přátelům umírajících pacientů a pomáháme jim zvládat jejich zármutek i po smrti blízkého člověka.

V případě Vašeho zájmu Vám zprostředkujeme i duchovní péči. Kněží ze Svaté Hory pravidelně navštěvují naše pacienty přímo na lůžkovém oddělení i doma a jsou k dispozici i jejich rodinným příslušníkům.

Kam se obracet?

Paliativní tým oblastní nemocnice Příbram – Domácí péče Andělka
Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I

Web: http://www.nemocnicepribram.cz/oddeleni/paliativni-centrum/nase-sluzby

Kontakt

Vrchní sestra: Mgr. Lucia Ferová

telefon 318 641 568

e-mail: lucia.ferova@onp.cz

Umístění pracoviště:  AREÁL I, pavilon I, třetí patro, (Příbram I, Gen. R. Tesaříka 80)

Recepce: 318 641 567

Paliativní poradna

po-pá 13-15

telefon: 724 359 481
318 641 556 
e-mail: paliativni.centrum@onp.cz

Domácí hospic Křídla

Sedlčany

Domácí hospic Křídla je pobočkou Diakonie Apoštolské církve se sídlem v Českém Těšíně. Kontaktní pracoviště se nachází v Sedlčanech. Jsme registrovaným poskytovatelem zdravotních služeb poskytující domácí péči – paliativní ve vlastním sociálním prostředí pacienta.

Domácí hospic Křídla usiluje o partnerský přístup, nechce pacientům život prodlužovat, ale ani zkracovat, chce snížit jejich utrpení. Domácí – mobilní hospic zahrnuje multidisciplinární tým pracovníků, který je složen: z lékaře, zdravotních sester, psychologa, duchovního (pastorační pracovníka), sociální pracovnice, fundraisera a dobrovolníků.

Zdravotní péče je poskytovaná nepřetržitě 24 hodin denně, 365 dní v roce. Dojezdová vzdálenost je do 30 kilometrů od Sedlčan, zejména na Sedlčansku a v okolním regionu.

Služby hospice:

 • Zdravotní služby – poskytujeme odbornou zdravotní pomoc zaměřenou na paliativní péči prostřednictvím zdravotních sester (kontrola aktuálního zdravu pacienta, podávání léků, aplikace injekční a infuzní terapie, aplikace parenterální výživy a výživy do PEGu, odběry krve a biologického materiálu, ošetření permanentního močového katétru, ošetřování periferních a centrálních žilních vstupů, kontinuální dávkování opiátů pomocí infuzních dávkovačů, aplikace kyslíku, ošetření dekubitů, převazy).
 • Sociální oblast nabízí poradenství v oblasti podpory o pacienta,o rodinu, o pozůstalé v oblasti pohřebnictví a pozůstalosti, Pomáhá se orientovat v systému dávek, zprostředkovává informace o nárokových dávkách (např. příspěvek na péči).
 • Psychologické služby – psycholog usiluje o přiměřenou podporu pacienta i jeho blízkých a je oporou pro celý tým Domácího hospice Křídla. věnuje péči truchlícím a pozůstalým.
 • Duchovní péče je nabízena s respektem na přání nemocného a jeho příslušnosti ke konkrétní církvi. Je poskytována farářem, knězem, pastorem, pastoračním pracovníkem.

Kam se obracet?

Domácí hospic Křídla
Růžová 119, 264 01, Sedlčany

Web: http://hospickridla.cz/

 

Kontaktní telefon: 608 083 555

 Vedoucí pobočky: 775 697 761

Kontaktní e-mail: kontakt@hospickridla.cz

10%

sleva jen pro tebe 🎁

Přihlaš se k odběru novinek a získej exkluzivní uvítací slevu v e-shopu. Zároveň se o novinkách a speciálních nabídkách dozvíš hned mezi prvními!

Respektuji tvé soukromí. Přečti si stránku ochrana osobních údajů pro bližší informace.