domácí hospice v Ústeckém kraji

Domácí hospice v Ústeckém kraji

Domácí hospicová péče Oblastní charita Česká Kamenice

Domácí hospic při Oblastní Charitě Česká Kamenice vznikl s cílem umožnit péči o nemocné v jejich domácím prostředí. Poskytujeme odbornou péči lidem na konci života a pomáháme jejich blízkým vyrovnat se s náročnou situací.

Službu hospice poskytujeme v České Kamenici a přilehlých obcích.

Služby hospice:

 • Péče multidisciplinárního týmu
 • Zaškolení členů rodiny v ošetřování nemocného
 • Zapůjčení kompenzačních pomůcek
 • Příprava rodiny na úmrtí blízké osoby
 • Pomoc s vyřizováním záležitostí spojených s péčí o blízkou osobu a úmrtí

Kam se obracet?

Domácí hospicová péče Oblastní charita Česká Kamenice
Náměstí Míru 122, 407 21 Česká Kamenice

Web: https://charita-ceska-kamenice.cz/res/archive/065/007226.pdf?seek=1543078066

Kontakt:

telefon: 770 662 500
e-mail: domaci.hospic@charita-ceska-kamenice.cz

Kontaktní kancelář:

Náměstí Míru 122, 407 21 Česká Kamenice

(zadní vchod modrého domu, 1. patro, poslední dveře vlevo)

Hospic sv. Štěpána

Litoměřice

O koho pečujeme:

 • o pacienty v terminálním stavu (tedy v posledním stádiu onemocnění)
 • o pacienty, u kterých byla ukončena léčba
 • o rodiny těchto pacientů

Péče:

 • vizity lékařů a pravidelné návštěvy sester
 • možnost využití služeb psychologa a dobrovolníků
 • pomoc rodině a rodinným příslušníkům i po úmrtí pacienta
 • součástí týmu DH jsou i dobrovolníci, kteří jsou připraveni vám pomoci v době, kdy u vás nebude moci být nikdo jiný z týmu

Principy služby:

Dojezdová vzdálenost je do 30 km od Litoměřic.
Je nutná přítomnost pečujícího 24 hodin denně.
Pacienti i rodina rozumí službě a souhlasí s jejími principy.

Možnost zapůjčení pomůcek.

Odlehčovací služba– do 30km od Litoměřic
Ambulance

Diagnostické návštěvy

Tuto službu nabízíme v případech, kdy není zcela jasné, zda je nemocný ve stavu, který by vyžadoval nebo umožňoval péči týmu domácího hospice nebo jiné navazující služby.
Sociální pracovnice společně s vrchní sestrou, případně lékařem provedou místní šetření při osobní návštěvě a podle aktuálního stavu navrhnou další postup.

Je nutné ji objednat předem u sociální pracovnice.

Kam se obracet?

Hospic sv. Štěpána, domácí hospicová péče
Rybářské nám. 662/4, 412 01 Litoměřice

Web: https://www.hospiclitomerice.cz/sluzby/domaci-pece/domaci-hospicova-pece

Kontakt

Mgr. Dagmar Pelcová, DiS. – vedoucí terénních služeb, zdravotní sestra a sociální pracovnice, koordinátorka dobrovolníků

telefon: 731 604 052
416 733 185-7
e-mail: domaci@hospiclitomerice.cz

Mobilní hospic Masarykovy nemocnice

Ústí nad Labem

Mobilní hospic Masarykovy nemocnice poskytuje péči nevyléčitelně nemocným pacientům, u nichž jsou vyčerpány možnosti kurativní léčby. V největší míře se jedná o pacienty s onkologickým onemocněním, ale péče je určena i pacientům v konečném stadiu kardiálních, respiračních či neurologických onemocnění.

Mobilní hospic Masarykovy nemocnice pečuje i o terminálně nemocné dětské pacienty.

V neposlední řadě je podpora hospicového týmu určena i pečující rodině. Péči poskytuje tým zdravotníků – lékaři, sestry, nutriční poradkyně, sociální pracovnice či duchovní.

Dojezd cca 30 km od Ústí nad Labem
Pečuje i o dětské pacienty

Kam se obracet?

Mobilní hospic Masarykovy nemocnice
V Podhájí 791/21, 401 13 Ústí nad Labem

Web: http://www.kzcr.eu/cz/ul/pro-pacienty/zdravotnicka-pracoviste/mobilni-hospic

Kontakt

telefon: 734 393 310