domácí hospice ve Zlínském kraji

Domácí hospice ve Zlínském kraji

Rychlý seznam

Karolinka

DOMA – domácí hospicová péče, Charita Nový Hrozenkov

Rožnov pod Radhoštěm

Mobilní hospic Strom života

Uherské Hradiště

Domácí hospic Antonínek

PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z.ú.

Valašské Meziříčí

Domácí hospic Společnou cestou

Vsetín

Domácí hospic Devětsil

Domácí hospicová péče Letokruhy, o.p.s.

Zlín

Mobilní hospic Strom života

Domácí hospic Most k domovu Zlín

DOMA – domácí hospicová péče, Charita Nový Hrozenkov

Karolinka

Všichni členové našeho multidisciplinárního týmu jsou profesionálové ve svém oboru, mají zkušenosti s paliativní péčí a zároveň kladou velký důraz na lidský přístup k pacientovi i jeho rodině.

Hlavní náplní pracovní náplní týmu je paliativní ošetřovatelská péče. Provádějí ji zdravotní sestry, které vlastní registraci odborné způsobilosti k práci bez odborného dohledu vydanou Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Služba je zajišťována 24 hodin, 7 dní v týdnu. Je řešena formou pohotovosti. Na základě ordinace lékaře je možné poskytnout péči až 6 hodin denně.

Navíc u nás poskytujeme sociální poradenství pro klienty zdarma.

Kam se obracet?

DOMA – domácí hospicová péče, Charita Nový Hrozenkov
Nábřežní 175, 756 05 Karolinka

Web: https://www.nhrozenkov.charita.cz/kontakty/?s=doma-domaci-hospicova-pece

Kontakt:

telefon: 571 410 087
737 572 190
e-mail: doma@nhrozenkov.charita.cz

Vedoucí služby

Jarmila Škarpová – koordinátor zdravotní péče

jarmila.skarpova@nhrozenkov.charita.cz

Domácí hospic Strom života

Rožnov pod Radhoštěm
Zlín

Strom života je domácí hospic, který poskytuje své služby pacientům v pokročilých a konečných stadiích nevyléčitelných nemocí. Našim cílem je umožnit těžce nemocným pacientům, aby strávili závěr života v rodinném kruhu, zachovali si svoji důstojnost a měli přístup k co nejkvalitnějším službám. Zároveň chceme podpořit jejich blízké v každodenní péči.

Domácí hospic Strom života zdarma nabízí své služby nevyléčitelně nemocným lidem a jejich blízkým, kteří o ně doma pečují. Poskytuje rodině podporu, umožňuje, aby člověk v posledních dnech a týdnech života mohl žít důstojně, měl čas na své nejbližší a čas na rozloučení.

Co nabízíme?

 • Tým odborníků, kteří jsou speciálně vzdělaní v oblasti práce s pacienty na konci života
 • Dostupnost návštěvní lékařské a ošetřovatelské služby sedm dní v týdnu 24 hodin denně.
 • Paliativní péči, která je zaměřená na zmírnění utrpení, na léčbu bolesti, na tlumení příznaků, které nemoc provázejí, a která respektuje přání pacienta a jeho blízkých.
 • Otevřenou, pravdivou a empatickou komunikaci, podporu a doprovázení.

Poskytujeme péči na území Moravskoslezského (kromě Krnovského výběžku), Olomouckého a Zlínského kraje, při dodržení dojezdové vzdálenosti do 30 minut od jednotlivých poboček:

 • Nový Jičín, Kostelní 71 / 37
 • Rožnov pod Radhoštěm, Letenská 1183
 • Havířov, Dlouhá třída 1134/83
 • Zlín, Třída Tomáše Bati 3705
 • Přerov, Budovatelů 197/6

Odlehčovací služby
Paliativní ambulance + pokoj ve spolupráci s nemocnicí v Novém Jičíně

Kam se obracet?

Domácí hospic Strom života
Kostelní 71/37, 741 01 Nový Jičín

Web: http://www.zivotastrom.cz/

Kontakt:

Mgr. Jana Wasilová (hospicové služby)

telefon: 553 038 016
+420 604 144 504 (odlehčovací služby)
e-mail: wasilova@zivotastrom.cz

Aneta Badžgoňová (odlehčovací služby)

telefon: 604 144 504
e-mail: odlehcovaci@zivotastrom.cz
 

Marie Dorazilová (poradenské služby)
telefon: 734 571 194
e-mail: dorazilova@zivotastrom.cz

Pobočky:

Nový Jičín, Kostelní 71 / 37
Rožnov pod Radhoštěm, Letenská 1183
Havířov, Dlouhá třída 1134/83
Zlín, Třída Tomáše Bati 3705
Přerov, Budovatelů 197/6

Domácí hospic Antonínek

Uherské Hradiště

Domácí hospic Antonínek poskytuje péči na celém území okresu Uherské Hradiště, tedy i v oblasti Uherský Brod, Hluk a Boršice.

Posláním Domácího hospice Antonínek je poskytnutí péče a podpory nevyléčitelně nemocným osobám v konečném stádiu nemoci v domácím prostředí. 

Toto poslání naplňujeme činností multidisciplinárního týmu složeného z řad lékařů, zdravotních sester, sociálních pracovníků, psycholožky, pastorační pracovnice a duchovních.

Co nabízíme?

 • všestrannou podporu a pomoc rodině, která na sebe vzala péči o člověka, který umírá
 • multidisciplinární tým vedený lékařem s atestací v paliativní medicíně
 • zaškolení členů rodiny v ošetřování nemocného
 • spolupráci s praktickými a odbornými lékaři
 • paliativní péči zdravotních sester a lékařů v domácím prostředí
 • pečovatelskou službu
 • odlehčovací službu
 • odborné sociální poradenství
 • duchovní podporu
 • psychologickou podporu
 • půjčovnu zdravotních a kompenzačních pomůcek i zdravotních přístrojů
 • praktickou pomoc pozůstalým při úmrtí pacienta
 • péči o pozůstalé

Službu poskytujeme nepřetržitě 24 hodin denně 7 dnů v týdnu.

Kam se obracet?

Domácí hospic Antonínek
Velehradská třída 181, 686 01 Uherské Hradiště

Web: https://www.uhradiste.charita.cz/nase-sluzby/domaci-hospic-antoninek/

Kontakt

Vedoucí projektu: Radek Nohál

telefon: 731 680 347

E-mail: antoninek@uhradiste.charita.cz

PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z.ú.

Uherské Hradiště

Poskytujeme mobilní hospicovou službu pro pacienty v preterminálním a terminálním stavu nevyléčitelné nemoci, kteří si přejí důstojné dožití doma – tam, kde žijí, kde se nejlépe cítí, kde to dobře znají a hlavně, kde zůstávají v nejtěsnější blízkosti se svou rodinou.

Působíme na Zlínsku, v okolí Uherského Hradiště, Uherského Brodu a okolních regionech.

Jsme připraveni využít všechny naše možnosti k důstojné péči o pacienta v tomto prostředí, s využitím současných moderních a šetrných metod paliativní péče, utišujících léků, potřebných pomůcek, zdravotnického materiálu a výjezdových aut. Velmi citlivě a s maximální empatií přistoupíme také k Vám, pečujícím osobám a příbuzným, abychom co nejvíce zmírnili Vaši všeobecně nelehkou situaci. Náš odborný tým lékařů, zdravotních sester a ošetřovatelů, sociálních pracovníků i kněží, je nyní připraven k okamžité pomoci 24 hodin denně, včetně víkendů a všech svátků.

V domácím hospici o klienta společně pečují jeho blízcí (rodina) a multidisciplinární tým domácího hospice. Ve spojení s profesionálním přístupem našich odborníků může komplexní zajištění péče vést ke zmírnění jeho duševního a tělesného utrpení. Domů za ním a za rodinou pravidelně dochází zdravotní sestry. V případě potřeby dle zdravotního stavu pacienta může přijít také lékař, psycholog, kněz, sociální pracovník a další odborníci. V týmu domácího hospice jsou lékaři specializující se na paliativní medicínu a léčbu bolesti. Zdravotní sestry i lékaři jsou přitom v nepřetržité pohotovosti. V případě potřeby se rodina klienta může na ně telefonicky obrátit. Právě trvalý dohled lékaře – specialisty je jedním ze základních principů fungování domácího hospice.

Paliativní a hospicová péče

Sociální služby

Hospicová poradna

Půjčovna pomůcek

Kam se obracet?

PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z.ú.
Mariánské náměstí 78, 686 01 Uherské Hradiště

Web: http://www.centrum-pahop.cz/

Kontakt

Mgr. Helena Schwarczová
ředitelka

telefon: 775 744 588
e-mail: h.schwarczova@centrum-pahop.cz

Uh.Hradiště – 603 578 351
Zlín – 604 272 557

Domácí hospic Společnou cestou

Valašské Meziříčí

Poskytujeme obecnou paliativní péči 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.

Působíme ve všech obcích Valašskomeziříčska – Kelečska na základě smlouvy s pojišťovnami, které proplácejí činnosti zdravotních sester. Pojištěncům VoZP můžeme poskytnout péči i v oblasti Rožnova pod Radhoštěm.

Náš tým tvoří lékaři specialisté, sestry domácí zdravotní péče, sociální pracovnice, duchovní, externí odborníci – psycholog, nutriční terapeut. Vaše rodina a praktický lékař se stávají nedílnou součástí našeho týmu.

Po celou dobu pečování jsme průvodci Vám i Vaší rodině.
Pomůžeme Vám s výběrem a zapůjčením zdravotních pomůcek (např. polohovací postel, antidekubitní matrace, invalidní vozík, WC křeslo, aj.). Zajistíme jejich dopravu, montáž i zaučení v používání.

Ambulance paliativní medicíny je určena pro nemocné, u kterých bylo diagnostikováno nevyléčitelné onemocnění, zejména onkologické, a u kterých byla ukončena onkologická či jiná léčba a doporučena léčba paliativní či podpůrná.

Odborní lékaři ambulance paliativní medicíny zajišťují péči o nemocného také přímo v jeho domácím prostředí. Cílem péče je zkvalitnění života, léčba bolesti a tišení nepříznivých příznaků nemoci.

Ambulance úzce spolupracuje s praktickými lékaři, pracovišti domácí péče a Domácím hospicem SPOLEČNOU CESTOU.
Podmínkou pro poskytování péče je rozhodnutí ošetřujícího lékaře, že jejich nemocný potřebuje paliativní péči, a také kapacita ambulance.

Kompletní péči poskytujeme pojištěncům Revírní bratrské pokladny ZP (213) a Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra (211). S ostatními zdravotními pojišťovnami prozatím nemáme uzavřenu smlouvu, proto nemůžeme např. vydat recepty na léky, nebo žádanky na další vyšetření.

Kam se obracet?

Domácí hospic Společnou cestou
Žerotínova 319/21, 757 01 Valašské Meziříčí

Web: https://www.diakonievm.cz/nase-sluzby/zdravotni-sluzby-pro-nemocne-a-umirajici/domaci-hospic-spolecnou-cestou/

Kontakt

Žitníková Elena – vedoucí ošetřovatelské služby a domácího hospice SPOLEČNOU CESTOU

Provozní doba: po – pá   6:30 – 15:00

telefon: 739 038 424
e-mail: osetrovatelska@diakonievm.cz

Ambulance paliativní medicíny

ORDINAČNÍ DOBA 
úterý a čtvrtek
8,00 – 11,00 a 13,00 – 14,00
Na objednání.

tel.: 739 488 955
e-mail: ambulance@citadela.cz

Domácí hospic Devětsil

Vsetín

Pomáháme nemocným od 19 let v konečném stádiu nevyléčitelné nemoci prožít závěr života doma v kruhu svých blízkých. Zajistíme paliativní péči, která je zaměřená na zmírnění utrpení, léčbu bolesti a na tlumení příznaků, které nemoc provázejí. Současně také respektuje přání nemocného a jeho blízkých.

Rodině pak poskytneme čas na nezbytný odpočinek prostřednictvím Terénní odlehčovací služby Nabersil. Zaškolíme rodinu v péči a ošetřování v tomto období nemoci. Najdete u nás podporu psychologa či duchovního.

Domácí hospic dojíždí do 25 km od Vsetína

Kam se obracet?

Domácí hospic Devětsil
Smetanova 1484, 755 01 Vsetín

Web: https://www.diakonievsetin.cz/sluzby-pro-nemocne-umirajici-a-pecujici-rodiny/devetsil-domaci-hospic/

Kontakt

Bc. Petra Vychopňová
vedoucí domácího hospice Devětsil

8.00 – 16.00

Telefon: 737 266 974
E-mail: devetsil@diakonievsetin.cz

Terénní odlehčovací služby, sociální poradenství

Bc. Ostřanská Ilona
vedoucí terénní odlehčovací služby Nabersil

8.00 -15.00

Telefon: 731 640 764
Mobil: 734 647 978
E-mail: ostranska@diakonievsetin.cz

Domácí hospicová péče Letokruhy, o.p.s.

Vsetín

V domácím hospici o pacienta pečují jeho blízcí (rodina) a multidisciplinární tým domácího hospice. 

Aktivní spolupráce rodiny je nedílnou součástí domácí hospicové péče.

Složení multidisciplinárního týmu:

Lékař
Zdravotní sestry
Sociální pracovník – koordinátor hospicové péče
Pečovatelky
Psycholog
Kněz
Dobrovolníci

Pacienta vyšetří lékař domácího hospice, který tím přebírá odpovědnost za paliativní léčbu. Navrhne terapii, která by měla vést ke zmírnění obtíží v rámci daného onemocnění a zdravotního stavu pacienta. Postupem času lékař vyhodnocuje průběh onemocnění a upravuje medikaci na základě pravidelného hlášení zdravotních sester.

Četnost návštěv zdravotní sestry záleží na indikaci lékaře.

Sociální pracovník (koordinátor hospicové péče) pomůže se zajištěním vhodného vybavení domácího prostředí a pomůcek spojených s péčí o klienta.

Pečovatelky pomohou rodině se zajištěním základní péče o nemocného.

Psycholog a kněz jsou k dispozici nemocnému i rodině, pokud si jejich přítomnost vyžádají.

Dobrovolníci mohou doplnit pečující tým a svou přítomností ulevit pečující rodině, případně dělat společnost nemocnému.

Hospic péči poskytuje ve Vsetíně a ve vzdálenosti do 50 km od města.

 

Kam se obracet?

Domácí hospicová péče Letokruhy, o.p.s.
Tyršova 1271, 755 01 Vsetín

Web: http://www.letokruhy-vs.cz/

Kontakt

Mgr. Eva Keclíková – vedoucí pečovatelské služby

telefon: 571 999 225

mobil: 605 469 559

e-mail: eva.keclikova@letokruhy-vs.cz

Pavla Rúčková – sociální pracovnice

telefon: 571 999 222

mobil: 604 685 609

e-mail: pavla.ruckova@letokruhy-vs.cz

Domácí hospic Most k domovu

Zlín

Dojezd 30 km od Zlína (Zlín, Otrokovice a přilehlé obce okresu Zlín).

Domů za pacientem a za rodinou pravidelně dochází zdravotní sestry. V případě potřeby dle zdravotního stavu pacienta může přijít také lékař, psycholog, sociální pracovník a další odborníci. V týmu domácího hospice Most k domovu Zlín jsou lékaři specializující se na paliativní medicínu a léčbu bolesti. Zdravotní sestry i lékaři jsou přitom v nepřetržité pohotovosti. V případě potřeby se rodina klienta může na ně telefonicky obrátit. Právě trvalý dohled lékaře – specialisty je jedním ze základních principů fungování domácího hospice Most k domovu Zlín.

Ambulance paliativní medicíny

 

Kam se obracet?

Domácí hospic Most k domovu
Mariánské náměstí 48, 760 01 Zlín

Web: http://www.centrumlb.cz

Kontakt

telefon: 577 012 633

e-mail: info@centrumlb.cz

Koordinátor paliativní péče:
Ing. Silvie Staňková

tel.:  727 890 057 

Ambulance paliativní medicíny

Út a St 13-16

10%

sleva jen pro tebe 🎁

Přihlaš se k odběru novinek a získej exkluzivní uvítací slevu v e-shopu. Zároveň se o novinkách a speciálních nabídkách dozvíš hned mezi prvními!

Respektuji tvé soukromí. Přečti si stránku ochrana osobních údajů pro bližší informace.