O domácí hospicové péči

Co domácí hospicová péče znamená?

Jejím cílem je umožnit těžce nemocnému setrvání v domácím prostředí až do konce jeho života. Hospicová péče poskytuje nevyléčitelně nemocným pacientům úlevu od bolesti a dalších nepříjemných projevů smrtelných onemocnění, případně vedlejších účinků jejich léčby. Podporuje život, avšak pohlíží na umírání jako na přirozený proces. Neusiluje ani o urychlení, ani o oddálení smrti. Obsahuje psychologické a duchovní aspekty péče o pacienta a nabízí systém podpory, který pomáhá rodinám zvládat období pacientovy nemoci a období zármutku.

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné a neopakovatelné bytosti s jejími potřebami nejen fyzickými, ale i sociálními, psychickými a duchovními.

Jak domácí hospicová péče funguje?

Péči nejen o nemocného, ale zároveň i o celou jeho nejbližší rodinu přebírá tzv. multidisciplinární tým. Ten tvoří lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovnice a v případě zájmu i psycholog a duchovní. Jejich úkolem je poskytnout celé rodině všestrannou podporu, kterou potřebuje ke zvládnutí této životní etapy.

Spolupráce rodiny je zde velmi důležitá. Základní podmínkou domácí hospicové péče je minimálně jedna celodenně pečující osoba.

Členové týmu pečujícího zaučí v oblasti základní ošetřovatelské péče o nemocného (podávání stravy a tekutin, hygiena, polohování), poradí, jak správně komunikovat (případně umožní mediaci při sporech nebo vyhrocených situacích), pomohou vyřídit nutné formality, podpoří.

Zdravotní péče je k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu, na pohotovostním telefonním čísle je vždy k dispozici zdravotní sestra, na kterou se pacient a jeho rodina může kdykoliv obrátit s žádostí o radu nebo pomoc.

Po vstupní konzultaci s lékařem se naplánují většinou denní návštěvy zdravotní sestry a případně i sociální pracovnice, během nichž sestra zkontroluje zdravotní stav pacienta, zajistí odborné zdravotnické výkony, mohou pomoci s hygienou nebo náročnějšími ošetřovatelskými úkony. Zároveň sleduje stav pečujícího i zbytku rodiny a předchází krizovým situacím.

V případě potřeby sestra kdykoliv zkonzultuje situaci s lékařem, případně zajistí jeho návštěvu. V případě, že z jakéhokoliv důvodu není možné zajistit péči v domácím prostředí, nebo se pacient či rodina nakonec rozhodne jinak, sociální pracovník pomůže zprostředkovat jeho umístění v lůžkovém zařízení (lůžkový hospic, nemocnice).

Členové týmu rodinu teoreticky připraví na poslední chvíle nemocného a poskytnou podporu i v této době. Nemusíte být v jeho posledních okamžicích ani bezprostředně po jeho smrti sami. Pomohou, nebo vás i zcela zastoupí při úpravě těla a rozloučení, pomohou vyřídit první formality s pohřební službou.

Po celou dobu vám na vaši žádost zprostředkují pomoc psychologa nebo návštěvu duchovního.

Většina mobilních hospiců také funguje jako půjčovna pomůcek a umožní vám zapůjčení např. polohovací postele, antidekubitní matrace, generátoru kyslíku, lineárního dávkovače léků atd. S jejich pomocí můžete i z pokoje nemocného vytvořit takovou malou nemocnici, avšak s pohodlím a výhodou vlastního domova.

Pokud si to rodina přeje, domácí hospic pomáhá i v době po úmrtí nemocného, v období zármutku a truchlení, formou poradenství pro pozůstalé.

 

Jak postupovat v případě zájmu o domácí hospicovou péči?

Vyberete si a kontaktujete poskytovatele domácí péče ve vašem okolí.

První kontakt bývá ideální telefonický, při němž si dohodnete první schůzku podle vašich možností buď v hospici, nebo formou návštěvy u vás doma.

Během této schůzky si promluvíte o možnostech, bude vám vysvětlen rozdíl mezi běžnou a hospicovou péčí a její podmínky, budou vám zodpovězeny vaše otázky.

Pokud se pro služby domácího hospice rozhodnete, spolu s praktickým lékařem vyplníte a odevzdáte žádost o přijetí.

Spolu s žádostí nebo dodatečně domácímu hospici dodáte propouštěcí zprávu z nemocnice nebo doporučení obvodního lékaře nemocného. Pokud hospicový lékař přijetí schválí, sepíšete s hospicem smlouvu o poskytování služby.

Na první schůzku k vám domů přijede lékař, zdravotní sestra a sociální pracovnice a domluvíte si další postup podle stavu pacienta a individuálních potřeb rodiny.

Domácí hospice v jednotlivých krajích:

10%

sleva jen pro tebe 🎁

Přihlaš se k odběru novinek a získej exkluzivní uvítací slevu v e-shopu. Zároveň se o novinkách a speciálních nabídkách dozvíš hned mezi prvními!

Respektuji tvé soukromí. Přečti si stránku ochrana osobních údajů pro bližší informace.